عمومی

تصاویر / قبیله‌ای آفریقایی با پاهای عجیب

دوما (Doma) یا وادوما (vaDoma) که تحت عنوان دما (Dema) نیز شناخته می‌شود، نام ردوش. مشاهده اختلالات اکترودکتیلی یا همان اختلال موروثی دست و پا خرچنگدوم هایان برخی از ای شن مان برخی از ای! گفته می‌شود که حداقل ۲۵ درصد از اعضای این قبیله با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.

به گزارش گزارشگر یک، «عصرایران» در ادامه نوشت: در اکتروداکتیلی مشکلات اندامی مشاهده می شود که معمولاً در آن سه انگشت میانی وجود ندارد و دو انگشت خارجی به سمت داخل چرخانده شده اند. در نتیجه چنین مشکلی این جمعیت به قبیله «دو انگشتی» یا «پا شترمرغی» معروفند.

این مشکل یک وضعیت اتوزومال غالب است که به واسطه جهشی منفرد در کروشوزوم شماره ۷ ای. گزارش شده است که به عقیده خانواده های مبتلایان به این بیماری مشهود و حتی ابه خوبی نیم شمده خوبی نی

در که به نظر می رسد پای شترمرغ بالا رفتن از درخت را برای افراد خانواده می کند، این وضعیت به دلیل وجود یک منبع ژنتیکی کوچک در وادوما غالب است و از آنجا که طبق قانون خانواده، ازدواج خارج از گروه برای افراد ممنوع است، براحتی منتشر می شود.

این جهش ژنتیکی غالب ارثی تنها روی پای یک کودک از هر چهار کودا متولد شد متی کرعه ی کمین جهش ژنتیکی غالب ارثی تنها روی

با توجه به انزوای قبیله ها، اعضای وادوما به گونه ای به توسعه و حفظ اکتروداکتیلی طی زمان کمک کرده و مخزن ژن نسبتا کوچک آنها باعث می شود که این بیماری بسیار بیشتر از مناطق باشد.

قبیله های در صحرای کالاهاری نیز عضو با اکتروداکتیلی اکتروداکتیلی اکترد که به گفته متخصصین ممکن است اجداد مشترکی با وادوما داشته باشند.

طبق طبق افسانه های قدیمی اعضای خانواده ها معتقدند که هزاران سال قبل از ستاره شباهنگ برای اولین بار در منظومه شمسی ما ساکن بودند و به زمین فرود آمدند. شباهت زیادی به آنها که با انسان جفت شده اند و ازدواج کرده اند! نوادگان این یونی اجداد وادوما، بخش بزرگی از انسان را به ارث میبرند اما ارث میبرند اما ارث مورد پاها ژنتیک موجودات شباهنگ تاثیر خود را گذاشته است. دو انگشت پا که به سمت چپ چرخیده اند، در انتهای پاها قرار می گیرند. این وضعیت انگشتان به آنها غریزه های طبیعی برای بالا رفتن از درختان می دهد اما ر دویدن یا راه مشکلات زیادی ایجاد می کند. اعضای گروه به دلیل فرم پاهایشان قادر به پوشیدن کفش.

هر چند نفر به چنین افسانه‌ای اعتقاد دارند اما دلیل علمی این ومد شمد مشمومان جهم همان جهم ارید شم چند نفر هر چند نفر چنین افسانه‌ای اعتقاد دارند.

تصاویر / گونه های آفریقایی با پاهای عجیب

تصاویر / گونه های آفریقایی با پاهای عجیب

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا