اجتماع

تصویب تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱/ سهم رشد بخش دولتی ۱۹.۵ درصد

وزیر بهداشت با اشاره به جلسه هیئت دولت برای تصویب تعرفه پزشکی در سال 1401، گفت: تعرفه در بخش دولتی به طور متوسط ​​19.5 درصد و در بخش خصوصی 24 درصد به تصویب رسید.

به گزارش گزارشگر یک، دکتر بهرام عین اللهی، گفت: طبق قانون تعرفه های میبایست با نظر شورای عالی بیمه تعیین می شود که پس از آن تعرفه ها با سازمان برنامه و بودجه رفته و بعد از تایید این سازمان در هیئت دولت مطرح می شود. بنابراین؛ یک سیر کاری از توافق همه بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی است که هیئت دولت ارائه یک سیر کاری را انجام می‌دهد.

وی افزود: این فرآیند از امروز انجام شد و از یکشنبه (4 اردیبهشت) در هیئت دولت به تصویب رسید که به صورت جداول مشخص به سازمان نظام پزشکی، بیمه ها و … ابلاغ خواهد شد.

او ادامه داد: تعرفه در بخش دولتی به طور متوسط ​​19.5 درصد و در بخش صوصو صی 2 درصد یا ادامه داد. شورای عالی پزشکی نیز بر این موضوع به نظام توافق رسیدند. این یک توافق کلی میان بیمه‌ها، نظام پزشکی و وزارت بهداشت است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا