اجتماع

تعطیلی مدارس و توصیه به ورزش نکردن، دردی از آلودگی هوا دوا نمی‌کند

عضو شهر گفت: انجام جلسه شورای تهران تعطیلی مدارس و توصیه بهورزش نکردن، دردی از هوای تهران دونم.

ناصر امانی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، در وضعیت هوای پایتخت و هوای اظهارنظر کرد: کمیته اضطرار هوا در استانداری و به ریاست ریاست جمهوری برگزار می‌شود و برای ما نیز جای سوال است که چرا با وضعیت هوای پایتخت خواهد شد اقدامی در جهت انجام پیشگیرانه انجام نداده‌اند.

وی با بیان این‌که در چنین وضعیتی باید پیشگیرانه سریع انجام شود، بیان کرد: به جز تعطیلی مدارس و توصیه به عدم خروج مردم و ورزش باید کاری کرد که هنوز این اتفاق نیفتاده و برای ما نیز جای سوال است که چرا هنوز اتفاقی نیست. این راستا رخ نداده است.

امانی با بیان این‌که بارها و بارها در صحن شورای من و تعدادی دیگر از اعضای شورا نسبت به وضعیت هوای هشدار داده بودیم، ادامه داد: حتی آقای حبیب کاشانی پیشنهاد داد که قوه قضاییه تعارف را کنار گذاشته و مدیرانی که در این زمینه کوتاه است. آنها را محاکمه کردند، اما به تازگی شنیده‌هایم که رسی کل کشور موردی است که در زمینه کاهش هوای کوتاهی کرده‌اند، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد و اگر باز قانع‌کننده نباشد با آنها برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: اما برخوردهای قضایی و مدیریتی در وضعیت فعلی هوا را می‌کند و به دنبال راهکاری عملی برای کاهش هوا در کنار برخورد با ترک فعل‌ها داشته باشیم.

عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: مردم می‌خواهند عمل کنند که در کاهش هوا وجود داشته باشند و مردم ببینند که هوای کاهش یافته است و شاخص‌ها کم شده است و گرنه با این مقطع زمانی دردی دوا نمی‌شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا