ورزشی

تمدید قرارداد ۲ ستاره مس رفسنجان

قرارداد ۲ عامل تاثیرگذار مس رفسنجان تمدید شد.

به گزارش گزارشگر یک، سید مهدی حسینی وسن آذرباد، دو بازیکن تاثیرگذار بر رفسنجان در لیگ بیست و یکم، قراردادشان را برای یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کردند تا با توجه به این که برای لیگ بیست و دوم با قراردادی، تا پایان لیگ بیست و سوم در این باشگاه ماندنی می شوند.

مهدی حسینی در این فصل به تیم ملی فوتبال دعوت شده بود و محسن آذرباد هم تلور ازیکن مورد نظر مهدی حسینی این فصل به تیم ملی فوتبال دعوت شده بود.

در روزهای گذشته قرارداد داود نوشی‌صوفیانی مانند حسینی و آذرباد تمدید شده بود. همچنین قرارداد فراز امامعلی هم برای لیگ بیست و دوم با مساعدت شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا