اقتصادی

توسعه اقتصادی در کشور چگونه محقق می‌شود؟

گزارشگر یک/خوزستان یی اتاق اهاز گف: س ق اقای د خاخ کش ای ز صاص ی که کاهش ت اثی ف ق اق اد ق اق اق ش اق.

شها م م ر و گ ب ای کشی بیان می کند: خش ع ای از ت ق اق ای قیق ا ز ز خ اجی یژه ز از راط راط ر اط. در این زمینه رفع مشکلات موجود در توان بخش خصوصی نیست و به ورود قوی و محکم دوز ن.

وی افزود: پیش از تدوین توسعه روابط بین‌الملل در داخل کشور، باید ابتدا توسعه صنعت صنعتی را ترسیم کرد و سپس با توسعه تجارت خارجی آن را به روز کرد.

رئيس اتاق بازرگاني اهواز کرد: توسعه اقتصادي در داخل کشور زماني حاصل مي‌شود که نگاه، کاهش نفت در اقتصاد و همچنين افزايش اقتصاد را داشته باشد و اين مسايل در دستور کار قرار گيرد.

عموری کرد: بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد عنوان اقتصاد رقابتی و متنوعی از جمله مسایلی است که در همکاری دولت با بخش خاصی از زمینه‌های توسعه و رشد اقتصادی کشور و شرایط را برای بهبود وضعیت فعلی فراهم می‌کند. کند.

وی در ویژه بازار کشور عراق افزود: بخش ویژه ای برای توسعه تجارت به ویژه مراودات تجاری با کشور عراق عنوان کشوری که مرزی با 5 استان ایران دارد، تاکید دارد.

عموری ادامه داد: نباید به بازار عراق به عنوان یک بازار ۵ میلیونی نگاه کرد زیرا هر استان عراق می‌تواند از استان کشور ما واردات داشته باشد و باید به بهترین شکل از این ظرفیت استفاده شود.

اتاق بازرگانی اهواز گفت: اتاق بازرگانی در توسعه روابط تجاری با کشور عراق و مراودات اقتصادی برد-، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی استان‌های مختلف کشور با ظرفیت‌های متفاوت را در دستور کار خود قرار داده است تا زمینه توسعه اقتصادی به کمک بخش‌ها فراهم شود. خصوصی در کشور فراهم شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا