سلامت و دانش

توقف روند نزولی کرونا در کشور/احتمال بروز قله سوم اُمیکرونی

یک اپیدولوژیست با بیان اینکه در حال حاضر از قله هفتم عبور کرده است، گفت: با این حال ممکن است که دیگری هم ایجاد شود و واریانت اُمیکرون را که در کشور ما دو قله داشته، سه قله کند. اما در این باره نمی‌توانم نظر قطعی داشته باشم.

دکتر مسعود یونسیان در گفت‌وگو با گزارشگر یک، درباره وضعیت وضعیت در کشور، گفت: از حدود 16 یا 17 روز پیش از وقوع بیماری جدید در کشور، اما طی هفته‌ای که گذشت این روند ادامه داشت و همچنان نگرانی‌هایی به دلیل مسافرت‌ها و جابجایی‌های جمعیتی در این روند وجود دارد که مشخص است. هنوز برای مشاهده اثر آن زود است؛ حداقل از هر مداخله‌ای باید دو هفته بگذرد تا بتوانیم اثر آن را بر روی روند بیماری شهری م.

نگرانی از افزایش مجدد وضعیت در کشور

وی با بیان اینکه شهرهای قرمز در گزارش وزارت بهداشت وجود دارد و موارد سرپایی و بستری نزولی بوده است، گفت: با این حال، این نگرانی است که سایر کشورهای منطقه از بحرین، عراق، بلغارستان و… همه بعد از نزولی شدن، بعد از مدتی مجدداً وارد شدند. حتی در برخی کشورها بعد از افول موج ۵ هم روندی پیشرفتی را تجربه کردند. بنابراین همچنان چنین چیزی وجود دارد.

امیکرون در کشور سه قله‌ای می‌شود؟

یونسیان با بیان اینکه هنوز نمی‌توانم درباره شرایط و روند بیماری در کشور به صورت قطعی اظهار نظر کرد، ادامه داد: در حال حاضر از قله هفتم عبور کرده‌ایم، با این حال ممکن است فرد دیگری هم ایجاد شود و واریانت آن را انجام دهد. کشور ما دو قله داشته، سه قله‌ای کند. اما در این باره نمی‌توانم نظر قطعی داشته باشم. نابای ی ا آی آی آی آی آی آی ا ا ا ا ا یج یج یج ایجان ُ ُ ای ُ ُ ُ ُ ک ک ک ک ک ک ا ا ا اای های؟یای؟یای؟ ر ای باه ز نان بیان قط ی که آی اباگذ ز از ی ی آی آی آی ا اد ا ا اد ی ی ا ی ا اه.

وی گفت: قله اول ما در موج اول با اُمیکرون رخ داد، قله دوم با انتشار BA5 داد و حالا ممکن است برحسب شرایط از جابجایی‌های جمعیتی، رفتارهای جمعیتی و میزان رعایت پروتکل‌ها قله سومی هم در پیش باشد که باید در آینده باشد. چه می‌شود. بنابراین باتوجه به اینکه بیماری بیماری دو عامل اصلی هستند. یکی از تغییرات ژنتیکی و یکی تغییر رفتار جامعه، ما هنوز نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ مردم هم باید نسبت به این موضوع حساس باشند تا زمانی که تعداد موارد جدیدمان به کف برسد. هنوز برای اینکه بگوییم موج هفتم در کشور تمام شده، زود است.

یونسیان با اشاره به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی از استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری و رعایت تهویه بسیار مهم است و زمانی که رعایت این موارد کاهش می‌یابد، روند افزایش بیماری بازمی‌گردد. هر نفس راحت بکشیم که به اطمینان قابل توجهی رسیده است. زایکه ال اازگش ر فز افزایشی خی شاچیز ، ای خ ی های ران ر اکاهش هی ا ایان ای کار اس.

وی تاکید کرد: بنابراین با این حال در حال حاضر از قله موج BA5 گذشت، اما نمی‌توانیم بگوییم که موج هفتم به طور کامل انجام شود و همه چیز به حالت عادی بازگردد، هر لحظه ممکن است با تغییر رفتار، پیشرفتی و قله دیگری را هم تجربه کنیم. .

یونسیان درباره نحوه برگزاری مراسم اربعین در شرایط فعلی در عراق و همچنین کشورمان در عین حال تاکید بر رعایت نکات بهداشتی در تمام تجمعات در شرایط پاندمی، گفت: عمده راهپیمایی ها در فضای باز برگزار می شود و باید رعایت نکات بهداشتی در وسایل حمل و نقل و نقل و انتقالات انجام شود. … باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: شرطی که برای رفتن به عراق در اربعین مبنی بر تزریق دزهای واکسن گذاشته شده است، خوب است و اگر این شرط را جدی بگیریم و اعلام کنیم که حتما دو هفته از تزریق دز گذشته باشد، خیلی می‌توان به ما کمک کرد. کند، به ویژه اگر در کنار استفاده از ماسک و رعایت تهویه در فضای بسته باشد. بنابراین باید با رعایت این شرایط را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا