اقتصادی

تکثیر گونه میگوی “کروما” و ماهی “سیبس” در ایران

مرکز تحقیقات علوم شیلاتی گفت: با کمک بخش خصوصی از اروپا، گونه ای از میگو به نام کروما که بومی خلیج فارس و دریای عمان است، وارد شده است که پس از اخذ مجوزهای لازم و مطالعات انجام شده قرار است در کشور پرورش داده شود.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با گزارشگر یک با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی در رسالت خود که تنوع بخشی به محصولات شیلاتی است از سال 1398 با کمک بخش خصوصی از فرانسه گونه‌های گیاهی از میگو به نام ما که بومی خلیج فارس و دریای عمان است، می‌گوید. وارد کند، گفت: همچنین در این مسیر مجوز سازمان محیط زیست تیست، سازمای دام.

وی ادامه داد: میگوی کروما وارد مرکز تحقیقات شیلات چابهار شد و با انجام مطالعات کاربردی، ابتدا مراحل قرنطینه سازی و سپس مراحل سازگاری و همچنین مراحل شروع رشد را طی کرد.

مرکز تحقیقات تحقیقاتی علوم شیلاتی اضافه کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با توجه به خصوصیات که میگوی کروما نسبت به میگوی وانامی دارد – از جمله مقاومت در برابر سرما، ضریب رشد بالا و قیمت بالاتر در بازارهای اروپا – ممکن است بخش دوم پرورش میگو را با این کار انجام دهد. گونه پوشش.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۸ هزارتن میگوی

بهمنی در پاسخ به این سوال که اگر میگوی کروما بومی ایران پس گرفت چرا به رشد می رسد چرا به کوج بهمنی در پاسخ است. گفت: میزان ذخایر اینگونه میگو در خلیج فارس بسیار اندک شده است. از طرفی ارتباط با بخش خصوصی که در شرایط تحریم کمک شد تا گونور جد کد اق خ اه ه ا افاقی خش ی ایای ف ی ال ف ی اج ز ز اج ز ز ا ا و و و ک ک

ی ی ص ی: ناه دای تاح ال یک اال کازی زازی زار تاو راپیش ب و گ اگ ای افاق.

مرکز تحقیقات علوم شیلاتی اضافه کرد: سایر موسسه تحقیقاتی شیلاتی که در مرداد امسال در بندر امام خمینی و ایستگاه پرورش و تکثیر ماهیان دریایی وابسته به پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور رونمایی شد، تکثیر ماهی سیب بود.

وی اضافه کرد: این ماهی یکی از گونه های مهم اقتصادی در شرق آسیا و غرب استریهایا وی اضافه کرد: از گونه های در جنوب کشور نیز این نوع ماهی در قفس پرورش داده می شود. این گونه تولیدی است اگ لا خش صی د خ خ خ و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب باطال اعام د د ا ا ا ا ا اس.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا