اقتصادی

تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن آنلاین خوزستان تا شهریور سال آینده

گزارشگر یک/خوزستان مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان در خصوص وضعیت مسکن آنلاین در استان گفت: همه پیمانکاران برای واحدهای مسکن آنلاین انتخاب شده و تا شهریورماه سال آینده تمام واحدهای نیمه تمام مسکن آنلاین را تکمیل کردند.

داریوش حسینی در گفت و گو با گزارشگر یک در خصوص آخرین وضعیت مسکن آنلاین در استان اظهار کرد: از واحدهای مسکن آنلاین تکمیل نشده و اداره کل راه و شهر در این زمینه برنامه‌ریزی‌های کامل را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی انجام داده است.

وی با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی برای واحدهای تکمیلی مسکن آنلاین توضیح داد: قراردادهایی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل زیرساخت‌ها، آماده سازی و تکمیل این واحدها انجام شده و در این زمینه حدود 400 میلیارد تومان است. بسته شده و تمام منابع مالی تامین شده است و در شرف انجام کار هستیم.

ح افز: ر حال اساس ناس یزیایی اجام ا ات ا از واح ه ی ی ه م ا ا ا اه.

وی بیان کرد: همه پیمانکاران واحدهای مسکن آنلاین انتخاب شده و تا شهریورماه سال آینده تمام واحدهای مسکن آنلاین هستند که در حال حاضر نیمه تمام هستند.

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان عنوان کرد: با توجه به منابع مالی تامین‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم می‌توانیم از این واحدها در سال جاری برسانیم.

ی یان ک: ج واحای م ک د د های بال یای اار ا آن هز هز هز هز هز هز ا ا ات ی ای یاد واف همچنین ۵ هزار و ۱۷۶ واحد نداریم و مابقی واحدها نیمه تمام ودر حال ساخت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا