فرهنگی

ثبت نام ورکشاپ های جدید مدرسه روزنامه‌نگاری

کارگاه های یک روز مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه بهاران توسط و اساتیومه ارتباطات کارگاه های یک روز مدرسه روزنامه نگارگری و

ه گزاش ایا، کاس ه گ سود خصصی ه گاه ر زاه گای و طاع اه ز از ا ایخ ۱۱ ا اه ۳۰ ا اه

یونس شکرخواه: زندگی آنلاین خبر ۱۱ خرداد ماه، اکبر قاضی‌زاده: قواعد فیچر نویسی ۱۸ خرداد ماه، مجید رضائیان:تکنیک‌های تیتر نویسی یکم تیر ماه، ساتیار امامی: فتو ژورنالیسم ۱۵ تیر ماه، فریدون صدیقی: تکنیک‌های مصاحبه ۲۶ تیر ماه، علی احمدنیا : نحوه استفاده از رسانه ها در بازار ارز دیجیتالی ۵ مرداد ماه، سید وحید عقیلی: قواعد ترجمه رسانه ای به زبان انگلیسی۱۹ مرداد، هادی حیدری: قواعدی درباره طراحی کاریکاتور۲ شهریور ماه، ولی الله سلیمی: قواعد نقد نقدی با تاکید بر ادبیات روزنامه نویسی. نگاری ۱۶ شهریور ماه و حمید ضیایی پرور: جایگاه رسانه در روابط عمومی وبو آیید رس شهریور ماه و حمید ضیائی پرور شهریور ماه و حمید ضیایی پرور

ساعت شروع هر دوره ۱۶ تا ۲۰ در روزهای چهارشنبه خواهد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا