اقتصادی

جزئیات عرضه اولیه فردا – گزارشگر یک

بازار فرابورس فردا، سه شنبه ۱۴ تیرماه میزبان سهام شرکت فولاد شاهرود خواهد بود.

به گزارش گزارشگر یک، تعداد 150 میلیون سهم شرکت فولاد شاهرود (معادل 5 درصد از سهام این شرکت)، به عنوان هشتمین عرضه اولیه سال جاری با نشانی «فرود» محصول می‌شود. ای یزان ه ه قی قی قی ۳۲۰۰ ۳۲۰۰ یال ر ر کث کث و و و و ۷۵۰ هزار ه ر یهاران وایط ی. پس از انجام عرضه اولیه و کشف قیمت، نماد به منظور طی کردن فرآیند وشم محشد ام تزایش سرم ایه از پ از آن ز از هام ک لاد شاد ه ع ع هاران از واگذای و های س ه ف یای افزایش

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری 4 به صندوق های سرمایه گذاری پرداخته است. در واقع عموم مردم نمی‌توانند در این پیشنهاد مشارکت کنند و سهام شرکت‌های این شرکت را در این زمینه انجام دهند. ظ از ایهار اج وایط شای قای گذای قاب قاب و های رای رایه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا