اقتصادی

جزییات تولید خودرو ایرانی – روسی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزاتی از برنامه تولید،ودرو مشترک ایر نودرو مشترک ایر

محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با گزارشگر یک، اظهار داشت: چند سال قبل در جریان دیدارهای مشترک قطعات سازان ایران و ترکیه، برای اولین طرح تولید یک خودرو مشترک با مشارکت این دو کشور و روسیه مطرح شد که ما نیز از آن استقبال کردند. طرحی که توافق ابتدایی بر سر آن در جریان سفر بعدی سازمان توسن

وی با بیان اینکه از چند سال قبل پیشنهاد تولید این خودرو ارائه شده بود، بیان کرد: ما این طرح را چه به آقای روحانی و چه به آقای رئیسی پیشنهاد دادیم و در جریان صحبت‌های بعدی با سازمان توسعه توسعه نیز در دستور کار قرار گرفت. قرار گرفت که در این سازمان با مقامات روسیه به توافق ابتدایی تبدیل شد. البته این موضوع در سطح توافق اولیه است و باید در آینده گام‌هادش ته ایی‌تر آبر باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره جزییات این مدل پیشنهادی توضیح داد: بر اساس طرح اولیه، با توجه به موقعیتی که در میان قطعه سازان سه کشور وجود دارد، این طرح به طور کامل انجام می شود که تامین قطعات و تجهیزات این خودرو میان سه کشور تقسیم می شود. . بای ثال ه ازان ایای م خ ر را تای، ه س ازان البته اینها در حد مثال است و تا طرح به گام نهایی نرسد، نمی‌توانم اشرین را تقسیم بنل کری در گام گام نهایی کنم.

نجفی منش ادامه داد: آنچه در این طرح مهم است، بحث تقسیم کار و اشتراک نجفیش ادامه داد: آنچه در این طرح مهم است. با توجه به تجهیزات مونتاژی که در سه کشور وجود دارد، امکان آن وجود دارد که قطعاتی را برای تولید نهایی به میزان تعیین شده در توافق برسانیم و این قطعات به شکل تهاتری در میان سه کشور جابجا شود. ی نا ی ی ای چ اچ و ش ش ش ش ب ب ه ه ب ا ای قط ا ا ا ه د د ، ر اایش یشان خ.

وی درباره اجرای این برنامه نیز توضیح داد: بناست که خط تولید این خودرو هدر هر. اگر به عنوان مثال برای تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال باشد و بنا شود که هر کشور 100 هزار دستگاه از آن تولید کند، قطعه سازان به اندازه کل خط تولید فعالیت خواهند کرد. بای ثال قط ایای ب هزای ۳۰۰ هزار ل ی ز ز ر را ه یگ ا اسال و ق قات

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره ظرفیت فعالیت قطعات سازان ایرانی در این عرصه نیز بیان کرد: ما در کشور توان تولید قطعه برای دو میلیون خودرو را در سال داریم که با توجه به میزان تولید فعلی خودروسازان ایرانی، این توانایی وجود دارد که با همکاری انجام شود. سایر کشورها، تولید محصولات جدید در دستور کار قرار گرفتن. ر ای چاچ ی یان ایان و و س ایپا وا و کای و شاک و ت اد های ی ی ی ی ی ی ی ی ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه پروم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا