اقتصادی

جزییات واریز پول به حساب سرخابی‌ها و زمان معامله سهام دو باشگاه

سرپرست دفتر شرکت ها و بنگاه های سازمان خصوصی سازی جزییات واریز پول به سرخابی ها و زمان حساب سهام دو باشگاه را اعلام کرد و گفت: پول پذیره نویسی در حساب دو باشگاه قرار دارد اما به صورت قانونی مسدود می شود.

حسین امیرحیمی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با بیان اینکه استفاده از نویسندگان سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در 28 اسفندماه سال گذشته به پایان رسید، اظهار کرد: در واقع در این تاریخ مبلغی که باید از طریق دریافت نویسی جذب می‌شد و افزایش سرمایه صورت گرفت. تکمیل شد. پس از آن پول افزایش سرمایه از محل صرف سهام پس از کسر هزینه های قانونی سازمان بورس و فرابورس که حدود نیم درصد بوده و کل مبلغی است که بیش از دو میلیارد تومان برای هر باشگاه به حساب دو باشگاه واریز می شود. در واقع از آنجایی که باشگاه ها باید هزینه را راسا پرداخت میکردند شما ناکردند این ش.

وی ادامه داد: از پذیرش نویسی، باشگاه ها در نامه ای خطاب به فرابورس وجود مبلغی از افزایس سرمایه در حساب بانکی را تایید و فرابورس در نامه ای خطاب به سازمان ثبت، سرمایه دو باشگاه را ثبت کرد. در حال حاضر نیز هر دو باشگاه در این مرحله قرار دارند. ۷۲ ساعت بعد از اینکه سازمان ثبت تایید کرد، فرابورس گشایش نماد رام هم شم ۷۲ ساعت بعد از اینکه سازمان ثبت کرد انجام داد. پس از آن مبلغی که نزد بانک برای هر دو باشگاه مسدود شده قابل برداشت است.

تشکیل ناظر با هدف نظارت نهاد بر اساس منابع دریافتی از پذیره نویسی

سرپرست دفتر شرکت ها و سازمان سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی از تشکیل کارگروهی برای نظارت بر چگونگی منابع حاصل از پذیرش نویسی خبر داد و افزود: با هدف انضباط بخشی، قرار است ناظری برای نحوه هزینه کردن این منابع در دو باشگاه در نظر گرفته شود. این کار به چند دلیل صورت می گیرد. اولین هیئت مدیره دو باشگاه کامل نیست. دوم اینکه دو باشگاه هزنیه و بدهی های زیادی دارند که قصد داریم با برنامه ریزی این هزینه ها پرداخت شود و اینطور نیست که بدهی ها را بدهیم اما باشگاه در هزینه های روزمره و شرایط توسعه مشکلی داشته باشد. سومین منابع از بازار سرمایه جذب شده است، به عبارتی سهامداران منابع را در اختیار هیئت مدیره قرار دهند که شرایط باشگاه بهبود پیدا کند. به همین دلیل با همکاری وزارت ورزش و وزارت اقتصاد دنبال این است که نهاد نظارتی برای باشگاه ها در زمینه هزینه کمک به این منابع در نظر گرفته شود.

امیررحیمی به این سوال که منابعی را که از دریافت نویسی عاید باشگاه به دست آورد چقدر بود، پاسخ داد: 350 میلیارد و 500 میلیون تومان باشگاه پرسپولیس و 359 تومان نیز عاید باشگاه استقلال شد. با توجه به این میزان حدود دو میلیون باگان به باشگاه به طور قانونی و بر اساس مصوبات سازمان بورس مالی برای پرداخت، هزینه های کارگزاری و … اخذ شده است. سایر مبلغ در حساب بانکی باشگاه ها قرار دارد اما به صورت قانونی مسدود شده است. سه روز قبل از اینکه این مجوز را از سازمان پس از ثبت، گشایش نماد صورت می گیرد و این مبلغ قابل برداشت است اما پس از تشکیل یک نهاد ناظر این مبلغ استفاده خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا