عمومی

جنگ اوکراین و دژ نیمه‌کاره اروپا

بعلاوه، اروپای اروپا نمی تواند به امنیت جدید برای اعضای آسی بپردازد ماموریتی که آن را شکست، آشتیاق پشت درمانده برای عضویت در این اتحادیه را خوه

اتال ً ً ای ها د ا امان ک ر ا ا ا ا ا ا ا ا ای بای ب گزاگ ه ت ا ا ای جاه ای ای ای. این اجلاس نیم روزه، هفته گذشته با شرکت 44 کشور اروپایی شامل 27 عضو اتحادیه اروپا برگزار شد و به نظر می رسد طرحی برای برگزاری هر سال دوبار و احتمالاً در سطح سران و وزرای خارجی وجود دارد. هنوز نهادی جدید نیست چه وظایفی را برعهده خواهد داشت که توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا انجام نشده است اما به وضوح بازتاب کنترل رهبران اروپا و بی اعتمادی به این نهاد برای مقابله با چالش های پیش روی آن است.

حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی در انتخابات سراسری این کشور، زنگ خطر را در سراسر کشور به صدا درآورده و ممکن است به عنوان دومین زمین لرزه بزرگ اروپا بعد از برگزیت، موجودیت اتحادیه را با سرعتی بی سابقه به مخاطره تبدیل کند. بیاندازد. این سناریوی محتمل برای فرانسه شاید بیشتر از سایر قدرت های اروپایی نگران کننده باشد کشوری که در سه دهه گذشته به طرز موفقیت آمیزی در هماهنگی جهو نگیری های هییا

آلمان به تنهایی امروز یک غول اقتصادی است که به آسانی می تواند یک قدرت نظامی کند آلمان، فرانسه چاره‌ای جز نزدیک شدن بیشتر به ایالات متحده آمریکا سوارت شک یازدیک یاروک آلمان آلمان، فرانسه چاره‌ای جز نزدیک شدن شای ب ی ای بار ب باش آش ام ه ه ا اکاک شان د ا ا ن ن ن ل ظ م ک ک ات باش باش. به این ترتیب شاید در وهله اول، جنگ دشمنی کم نظیر برای ناتو و گسترش آن تلقی شود اما آنچه کمتر دیده شده است، چالش آن برای انسجام و ایده اتحادیه اروپاست. ایده ای که تا امروز به سختی نسبتی با آرمان هایی دارد که موسسان آن در دهز ۱۹۹۰ انت.

به هر حال برخی از کشورهای مستقل در حمایت از اکثریت، غالباً سمت‌گیری عضو تابعی از نیازهای ملی مستقل آنها در زمینه‌های سیاسی اقتصادی و امنیتی بوده است. آلمان با وجود حمایت از خود می‌تواند داده‌های اقتصادی را با روسیه به ویکر کدر و. جام ا آرا کیه ه م ای آمریکا م ر ات داه ا اد و ا ال ا ا اپ ا اد ا اس اک از اد واز و.

بایا ه وان کش زاج ازایه س یای پشای زای اکای رای ر و و آه ی یاجی ه ر ی ی ح. تشتت با وحدت، شاید کامل ترین توصیف از وضعیت امروز قره اروپاست و در دورانی که اتحاد قره ای با دربرگرفتن روسیه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است، دژ نیمه کاره از هر زمان دیگری آسیب پذیر است. درجه ای از آسیبی که معلوم نیست، «جامعه سیاسی اروپا» شتاثیری در کاهش آن.

311311

دکمه بازگشت به بالا