اجتماع

خداحافظی با پل بعثت و ساخت پل جدید یک کیلومتری

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از جمع آوری پل بعثت و ساخت یک پل جدید ۱.۲ کیلومتری خبر داد.

هادی حق بین در گفت‌وگو با گزارشگر یک، در مورد ساخت پل بعثت در منطقه ۱۶ با بیان اینکه در بزرگراه بعثت در محدوده تقاطع با خیابان شهید رجایی رو به روی ترمینال جنوب و در ادامه تقاطع شهید بخارایی بر روی راه آهن و مترو،  یک پل داریم که دیگر  فاقد استانداردهای فنی است، گفت: این که می گویم فاقد مشخصات فنی است به این معنا نیست که شهروندان برای تردد نگران باشند، بلکه از این منظر که پروژه به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای نیاز دارد.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته این پل خیلی سریع احداث شد و طبق طرح باید پلی ساخته شود که بر این اساس در طرح جدید، یک پل قبل از تقاطع خیابان شهید رجایی شروع و پس از حذف تقاطع خیابان شهید رجایی، از روی مترو و راه آهن عبور می کند و پل موجود حذف می شود. همچنین در ادامه از جلوی ترمینال جنوب عبور کرده و باعث حذف تقاطع خیابان شهید بخارایی می‌شود و در نهایت طول این پل در حدود ۱.۲ «یک و دو دهم» کیلومتر خواهد بود.

حق بین این پروژه را  یکی از پروژه های بسیار فنی، با کیفیت و اثرگذار دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه بزرگراه بعثت را در ادامه در تقاطع با بزرگراه نواب و تندگویان داریم، شرایط را تسهیل می کنیم چراکه در این محدوده حذف تقاطعات را طبق طرح مصوب داریم. مطالعات این پروژه تکمیل شده و امیدواریم در سال آینده وارد فاز اجرایی پروژه شویم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمی توان پل موجود را حفظ کرد؟ ادامه داد:  این پل به لحاظ شاخص ها، استاندارد کافی را ندارد و از جهتی به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای نیاز دارد؛ اما این مقاوم سازی توجیه اقتصادی و فنی ندارد و طبق طرح مصوب باید دو چراغ را حذف کنیم که دو تقاطع اصلی را با خیابانهای بخارایی و  شهید رجایی با احداث این پل که به اصطلاح دو بچه پل هم دارد و یک پل بسیار جامع و کامل است موجب می شود که در این منطقه شاهد روان سازی ترافیک و حذف چراغ ها شود.

وی در مورد ویژگی های این پل گفت:این پل، یک پل عادی و بتنی به طول ۱.۲ (یک و دو دهم کیلومتر) است و طراحیش شرایط پیچیده ندارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا