اجتماع

خروج منابع بانک های استان از گلستان پذیرفتنی نیست/ اجرای برنامه جامع استحکام‌بخشی مدارس گلستان

گزارشگر یک/گلستان استاندارد گلستان با اشاره به موارد متعدد فرهنگی و اجتماعی در استان تسهیلات بانکی، گفت: با این وجود بخشی از منابع بانک های گلستان از استان خارج می شود.

علی محمد زنگ در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال جاری با تاکید بر ضرورت آغاز پیشگیرانه و آگاهی از مدرسه، بیان کرد: اجرای طرح نماد با هدف آموزش غربالگری، مداخله مدرسهای، تشخیص، درمان و مددکاری اجتماعی یکی از این مهم و اثربخش است.

وی با تاکید بر اجرای پایلوت استانی طرح نماد در استان گل، افزود: باید در رفع چالش ها برای اجرای طرح نماد در گام برداریم چرا که ائتلاف بزرگی در کشور برای اجرای این طرح شکل گرفته است.

استاندارد گلستان با بیان اینکه بر اساس تقسیم بندی های صورت گرفته دستگاه ها باید وظایف خود را در کنار آموزش و پرورش انجام دهند، انجام دهند: کار اجتماعی اثربخش.

استاندارد گلستان با تاکید بر این که با توجه به توجه به اهمیت توجه و آموزش باید توجه به منابع آموزش و پرورش و پرورش نسل های تربیت آینده شود، بررسیان کرد: در مورد توجه به درآمد ناخالص ملی به نظام تعلیم و تربیت. اختصاصی می.

ادامه داد: این اقدام برای آن است تا زنگ شهروندان به هنجار و واجد سلامت جسمی، روحی، روانی و معنوی انجام شود. داشته باشند.

وی با مفهوم تاسف نسبت به اینکه سرانه ای که در کشور برای یک زندانی هزینه می شود 20 برابر یک دانش آموز است، تصریح کرد: امروز بررسی مسئولیت حوزه تعلیم و تربیت دانش آموزان را متوجه آموزش و پرورش است و البته لازم است سایر دستگاه ها باید بدانند. با آنها همکاری کنند.

استاندارد گلستان با اشاره به اینکه باید به دلیل عدم شکل گیری تفکر انتزاعی در کودکان، مفاهیم به روش های غیر از کودکان ارائه شود، اضافه کرد: مسائل مستقیم استحکام بنای مدارس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بانک های استان باید ارائه کنند. حمایتی همراهی لازم را در این زمینه و بهبود اوضاع داشته باشند.

زنگنه با بیان اینکه به هیچ عنوان پذیرفته ای نیست که قابل توجه باشد از منابع بانک هایی در گلستان، خارج از استان هزینه شود، اضافه کنید: انتظار ما این است که این منابع در مواردی مانند مدارسی است که در جان فرزندان استان مطرح می شود، هزینه شود.

وی از اجرای برنامه جهادی تا سال 1404 به منظور پایان استحکام بخشی از تمام مدارس استان خبر داد و گفت: نکته دیگری که می تواند در دستور کار مدارس باشد استفاده از خانواده ها از امکانات ورزشی مدارس در روزهای پایان هفته و در ایام تعطیلی مدارس است که به شادابی خانواده کمک می کند.

استان گلستان با اشاره به اینکه تلاش داریم طی دو سال آتی همه شهرستان های استان به کمتر از یک خودرو کتابخانه سیار بپردازند، بررسی می کنند: در این راه و برای رسیدن به هدف از مسیر استانی و ملی تصمیم گیری کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا