اجتماع

خشکسالی در چین، اروپا و آمریکا: ۲۰۲۲ خشک‌ترین سال ثبت شده بوده است؟

تابستان سال جاری اروپا و بخش‌هایی از چین با افزایش قابل توجه دما روبرو هستند، وضعیت خشک آب و هوای میلیون‌ها نفر در آفریقا را با خطر گرسنگی مواجه کرده و در ایالات متحده آمریکا تداوم داشته است.

به گزارش گزارشگر یک، بیشتر اظهار نظر کرد که خشک‌تر شدن و گرم شدن فصل‌های سال به امری طبیعی و رایج تبدیل می‌شود اما آیا چند ماه گذشته خشک‌ترین ماه‌های ثبت شده در این کشور بوده است؟

یکی از ویژگی های شرایط خشکسالی که بر آن سطح را در خاک استناد می کند. شرایط آب و هوایی خشک را در طول سه ماه گذشته با شرایط شرایط آب و هوایی ​از ابتدای قرن مقایسه کرده تا تصویری از الگوهای آب و هوایی جدید ایجاد شود.

این اطلاعات بر اساس شرایط خاک و داده های دماست تا به چه عنوان نقد شد ناهنجاراری خامکوت این اطلاعات بر اساس شرایط خاک و داده ها

کاشاس د: شاه که یش ناطق اپاب آن تان جای آ ه یای ب یار ت راگی د اگی تای. در نقاط دیگر، غرب چین بسیار خشک بوده و بسیاری از مناطق آن خشکسالی شدیدی هرا در نقاط دیگر، خشک بوده و بسیار از بخش‌هایی از جنوب صحرای آفریقا و ایالات متحده نیز شرایط بسیار خشکی را تجربه می‌کنند.

بر اساس برنامه زیست محیطی اتحادیه اروپا، خشکسالی تابستان امسال تردر این قارال شت.

نظرات معتقدند: تغییرات اقلیمی به این معناست که اروپا همچنان باو خشکسالیخرای مکرای مکارشناسان معتقدند: تغییرات اقلیمی به این وضعیت خشکی در سال جاری بر تولید انرژی، حمل و نقل و کشاورزی تاثیر گذاشت.

اروپا در گذشته نیز با وضعیت خشکسالی بوده اما در سال‌های گذشته تابستان‌های دا.

تابستان سال جاری، چین نیز دوره‌ای از افزایش دما را تجربه کرد که برای مدت بیش از دو ماه ادامه داشت که بر اساس اعلام اداره هواشناسی کشور، طولانی‌ترین دوره ثبت‌شده در دهه ۱۹۶۰ بوده است.

“پیتر گلیک”، متخصص آب از آکادمی ملی علوم ایالات متحده گفت: مناطقی که مناطق خشکسالی گسترش می یابند، در مناطق دیگری در مناطق کوچکتر اتفاق می افتد و سیلاب را تشدید می کند.

ه یطایط خشکای ر ا ای، اال سای ش ت ا اساز ل ا ا ۲۲ ۲۲ ی ف ب ااخط و جهاجه. ط اعام ک اکام ، اک ر س س ا الاهش ب باش باران ه ب فز افزایش دا

ه گزاش ش ش ی ی یط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی الات ه ی ی ی و و ا ا و ی ای م ا ال و ه ای د. ر گزاشی که اه یه م ش، ک اساس بیان داش که گذش گذش یط یط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یک اه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا