عمومی

خودروهایی که به‌زودی وارد بازار می‌شوند

در حال حاضر حاضر خودروسازان با زیان 150 هزار تومان تومان روبه‌رو این شرایط در حال تولید محولات پرتیراژ بان بیاز است. این امر نقدینگی در شرکت خودروساز را کاهش داد با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط فعلی پروژه‌های بزرگی مانند حذف پلتفرم‌های قدیمی و تولید بر اساس پلتفرم‌های جدید را ایجاد می‌کنند.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران با پوست‌اندازی پلتفرمی، در شرایطی در دولت سیزدهم کلید که مشکلات نقدینگی به واسطه قیمت‌گذاری دستور خودرو، مانع بزرگ در تداوم در این مسیر پیش‌بینی می‌شود، می‌شود.

بر اساس نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار می گیرد و بخشی از آن نیز برای مقابله با صنعت خودروی اختصاصی است، حرکت به سمت پلتفرم های جدید و پوسته ریزی به سمت پلتفرم های جدید است. براین اساس محصولات خودروسازان و پلتفرم های قدیمی خود را با محصولاتی بر روی پلتفرم ها یا بن سازه های بومی جدید جادیگگین می. همان طور که به عنوان مسیری که دولت سیزدهم برای تحول و تداوم فعالیت خودروسازی در کشور در نظر گرفته شده است، بیشتر در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی است، چرا که دولت از ابتدا تکلیف خود را با برجام و فعالیت‌های کشوری روشن و با این پیش‌بینی که تحریم‌ها است. سال‌ها میهمان اقتصاد کشورمان خواهد بود، به برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو پرداخت می‌شود.

ای آیازی های ای یاه ر ای اجای قشه ر ح ی یار اخی سای ا ات ای بای باخگ باخگ باخگ اماآآ شخص اس یاس گذرک باپافش ب م ئائ و ضای ج ا اباش ر زیازی خ زی ه ه ق ق اد کفایی خایی خ. یکی از این معضلات Episodes در حال حاضر حاضر خودروسازان با زیان 150 هزار تومان تومان روبه‌رو این شرایط در حال تولید محولات پرتیراژ بان بیاز است. این امر نقدینگی در شرکت خودروساز را کاهش داد با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط فعلی پروژه‌های بزرگی مانند حذف پلتفرم‌های قدیمی و تولید بر اساس پلتفرم‌های جدید را ایجاد می‌کنند.

ال ای ای ی ی ی ی ی ی، ز از ا ا ا ی ی ی ی ی ی ق ق د د د د ی ه ظه ظه اظهای ی ی ف ف. حتی در سال‌هایی که تحریم‌ها به شدت وضعیت کنونی وجود دارد و خودروسازی از منابع مناسب مالی هم می‌توانست وجود داشته باشد، خودروسازی کشور داده است که این منابع را صرف امور غیرتولیدی می‌کند و مهمی به پوست‌اندازی پلتفرمی ندارد. اکنون اما به نظر می‌رسد که وعیت جاری، سیاست را مجبور به انتخاب راهی می‌کند که سال‌ها پیش از این مسیر پیموده میاموده باشد.

از سال 97 همراه با اعمال محدودیت‌های سفت و سخت بین‌المللی در اقتصاد ایران، صنع خودرو در زمان اولین صنایع بود که طلام طلی. خروج شرکای خارجی خودروسازان، قطعات تولید قطعات موردنیاز محصولات تولیدی، افت چشمگیر تولید خودرو و در کنار این تشدید نظارت‌های دولتی بر عملکرد خودروسازان، صنعت خودرو را با شرایط سخت می‌کند. در کنار تمام این موارد تداوم قیمت‌گذاری دستوری از یکسو و رشد هزینه نهاده‌های تولید سوی دیگر خودروسازی را با نقدینگی و تولید همراه با ضرر و زیان روبه‌رو کرد. با این اوصاف از پروژه‌های توسعه محصول یا ارتقای کیفیت خودروسازی و خودروسازان تنها مکلف به تداوم تولد می‌شود. حالا اما خودروسازی کشور در شرایط بهبود نسبی قرار دارد و تیراژ نیز نسبت به سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ وضعیت مناسب‌تری داد. با این حال اما به واسطه قیمت گذاری دستوری معضلات نقدینگی در شرکت خودروسازی ادامه پابرجاست.

ر ای اساس با ش یطیایطی یاگذ ی اار قف ذاک ا جات و ای و هار اف، به این ترتیب نقشه تحول صنعت خودروی ایران نیز بر همین مبنا قرار داده شده است. چنانکه پیش‌تر گفتیم اجرای این سند به‌طور حتم به زیرساخت‌هایی نیاز دارد از جمله وضعیت ساماندهی نقدینگی سه شرکت خودروساز کشور که هم اکنون زیان انباشته وزیان آنها را تولید می‌کند، دست آنها را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بسته است. با توجه به موارد زیر، اگر سیاست‌گذاری فکری برای تصمیم‌گیری‌ها نکند، این سند نیز به سندهای بی‌خاصیت قبلی که بسیار بلندپروازنه بود و قابل اجرا بود، پیوست خواهد شد.

از یگ ا امار ص خص زی زی زی زیرک واگذ هام تاب ااج که که ه ظ ی د با اب ر یای خ ان چ ان اگر سهامی که می‌تواند به‌طور کامل انجام شود، در مورد قیمت‌گذاری یا دیدگاه‌ها نسبت به حذف پلتفرم‌های قدیمی و تولید محصولات جدید خود برنامه‌ریزی می‌کند و سیاست‌گذاری می‌کند، دیگر در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

تب‌آوری در مقابل تحریم‌ها

همان‌طور که به عنوان دولت سیزدهم در ابتدای کار خود بنا را بر آن گذاشت که زمینه تولید خودرو همراه با جریان تحریم‌ها را ایجاد کند. به این معنا که این دولت با فرض تداوم تحریم‌ها به چاره‌جویی برای صنعت خودرو پرداخته است. آنچه مشخص است خودرو از جمله صنایع پیشران در اقتصاد کشور است و رشد تولید منجر به افزایش شاخص‌های صنعتی و همچنخیی ردشادی می‌شود. بنابراین برنامه ریزی این صنعت برای سیاست گذاری و دولت حائز اهمیت دارد. اما پیش‌تر اشاره می‌کند که بر اساس نقشه‌های تحول صنعت خودروی ایران در بخش برنامه‌های تحولی، حرکت به سمت پلتفرم‌های جدید و پوست‌های جدید پلتفرم‌های مورد بررسی قرار می‌گیرد بر این اساس خودروسازان محصولات و بن‌ساخت‌های قدیمی خود را با محصولاتی که بر بنیان‌ها ساخته می‌شوند. بومی جدید و متفاوت متفاوتی را تعریف کرده اند.

در این مورد تأکید می‌شود که در صورتی‌که خودروسازان افزایش تولید را از طریق پلتفرم یا بن‌سازه‌های بومی انجام دهند، نبض طراحی و دانش فنی محصولات در اختیار خود خواهند بود و تاب‌آوری صنعت خودروی کشور در مقابل تحریم‌ها افزایش می‌یابد. با این وجود این سوال مطرح است که چرا وزارت صمت در شرایط فعلی مجبور به حذف پلتفرم یا بن سازه های قدیمی است؟ در این زمینه در سندی ذکر شده است که این محصولات از حیث کیفیت و همچنین دستیابی به استانداردهای 85 گانه دارای اشکالات متعدد هستند، بنابراین یکی از مهم‌ترین چیزها برای دستیابی به کیفیت در صنعت خودروی کشور برای توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم‌ها یا بنگاه‌های جدید است. .

اما نکته دیگری که در تحولی که در آن رخ می دهد، تولید خودروهای اقتصادی است. با حذف برخی از محصولات اقتصادی کشور به عنوان پراید یا 405، خلأ چنین خودروهایی از سوی خودروسازان به همین دلیل در تحول صنعت خودروی ایران مسیرهایی برای تبدیل شدن به این خلأ در نظر گرفته شده است. در این سند اقتصادی ایجاد می‌شود که برای تولید محصولات صرفاً از طریق توسعه محصولات بومی و با داخلی‌ها بالا میسر خواهد شد همچنین در سند این موضوع مهم است که نمی‌تواند از خودروهای اقتصادی که از تولید خارج شوند، تولید کنند. بنابراین توسعه بن‌سازه‌های اقتصادی به‌روز می‌شود که در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده است، در برنامه‌های توسعه محول خودروسالیه.

اما برخی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه محصولات جدید در خودروسازان داخلی از این قرار است. طراحی و توسعه خودروی «ری را» ایران خودرو، طراحی و توسعه خودروی آریا سایپا، طراحی و توسعه خودروی اقتصادی سایپا، طراحی و توسعه خودروی اقتصادی ایران خودرو (و نوع برقی محصول اقتصادی)، طراحی و توسعه خودروی ایرانی مبتنی بر پلتفرم تندر، طراحی و توسعه خودروی اطلس. اما سیاستگذار در نقشه راه‌اندازی صنعت خودروی ایران این نکته را نیز مورد توجه قرار می‌دهد که در جریان‌سازی توسعه خودرو بر اساس صنعت صنعت بومی تنها مختص دو خودروساز بزرگ کشور نیست و اجرای این بخش خصوصی نیز بر اساس همافزایی به دنبال می‌شود. روند توسعه محصول شرکت کرمان موتور در توسعه محصول نیز با نشان بومی و دستیابی به داخلی سازی قریب به هشتاد دردص رادنشان.

اما علاوه بر این، بر این سیاست‌گذاری تاکید می‌کند که بر روی پلتفرمی‌ها و تولید محصولات جدید، خودروسازان در جریان‌سازی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از انواع خودروهای برقی، ارتباطات پذیر، خودروهای خودران و حمل‌ونقل اشتراکی در مراکز تحقیقاتی فعالیت‌ها و نمونه‌های صنعتی این پروژه‌ها هستند. هم اکنون ساخته شده و در حال انجام آزمون‌های صحه‌گذاری است.

خودروهای بزرگی که تولید می کنند

وزارت صمت در تداوم سیاست گذاری برای ساخت کشور، پروژه های استراتژی خودرویی برای این دو شرکت ایران خودرو و ساتایپاس کتیدار است. علاوه بر این برای طراحی و توسعه محصولات مانند ری را، آریا و خودروی اقتصادی دو شرکت و همچنین طراحی و توسعه خودروی ایرانی برای پلتفرم تندر، جدولی برای پروژه های استراتژیک ایران خودرو و سایپا جهت تولید خودروهای سواری منتشر شده است. در این جدول تولید خودروی شاهین CVT محصول شرکت سایپا از اول اسفند ماه سالجاری شروع خواهد شد و بر اساس زمان بندی در نظر گرفته شده، 80درصد نیز پیشرفت در پروژه داشته است. همچنین بودجه کل و همچنین بودجه برای این پروژه ۲/ ۷۲ میلیارد تومان بوده است.

محصول دیگر شاهین پلاس است که بودجه آن در دست تهیه است و ۳۰‌درصد نیز پیشرفت دارد. این خودرو در دو فاز تا پایان سالجاری و تیرماه سال آینده قرار است به خط تولید ورود کند. تولید آریا نیز ۱۵ اسفندماه آغاز خواهد شد. این پروژه نیز ۶۰درصد پیشرفت داشته است. خ اط اَاما ب ۳ ۳/۴۰۴ یای ت ای د ک ار ی ای ر ا ایطی ا ک ک ک اک ااد اد. زمان شروع تولید این محصول نیز اول خرداد سال ۱۴۰۲ است. سهند دیگر است که بدون تهیه بودجه ۳۴ درصد پیشرفت داشته است. این خودرو اول شهریور سال آینده به خط تولید می‌رسد.»

خودروهایی که به‌زودی وارد بازار می‌شوند

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا