عمومی

داستان دروازه‌های داربی – گزارشگر یک

در داربی شاید مهمتر از این باشد که چه کسی گل می‌زند، این باشد که کدام دروازه.

به گزارش گزارشگر یک، فوتبال ۳۶۰ نوشت: «دروازه‌ها را همیشه مهم‌ترین آدم‌ها اداره می‌کنند. میخواهد دروازه شهر باشد که باید نظامیان و مقامات شهری مسئول آن باشند و میخواهد دروازه یک تیم باشد که باید از آن به شماره یک تیم پیشنهاد کرد. دروازه‌ها راه ورود هستند، راه تسخیر و به همین دلیل باید از بتون و فولاد ساخته شوند. اما در فوتبال که خبری از این مصالح نیست و یک دروازه است و چند تیرک، یک مردید و مردی که شاید کمتر به چشم بیاید. نامش و پستش در سیستم و تاکتیک و تکنیک تیم نیست اما همه سیستم ها و تاکتیک ها فقط به دروازه ها ختم می شود و آن وقت است که او باید مثل یک سوپرمن به میدان بیاید. در داربی پنجشنبه چه کسی سوپرمن تیمش خواهد بود؟ اگر قرار باشد جواب سؤال را در 22 هفتهای که گذشت جستوجو کنیم، شاید جواب آبی باشد اما چه کسی است که نداند داربی با هر چه گذشته و هر چه پیش رو است، داستانش تفاوت دارد.

حسین حسینی، دستان چسبناک

در فصل در مورد شماره یک بودن یا نبودنش هیچ اطمینانی وجود ابتدایی نداشت. رشید مظاهری باتجربه یا علیرضا رضایی جوان به اندازه او انتظارن شدرون دروازه را . حسین حسینی اما یک بار دیگر به روزهایی بازگشت که با انگیزه هاش، مطمئن هستید که مطمئن شوید که می توانید در داخل دروازه بهخوبی قرار بگیرید. او این روزها بسیار شبیه روزهایی است که در حضور رقیب قدرتمندی به نام مهدی رحمتی، تعداد کلینشیتهایش را بیشتر میکرد و رحمتی را محکمتر روی نیمکت مینشاند. حالا حسینی با ۱۴ کلین‌شیت در صدر جدول دروازه‌بان‌ها، اما اهمیت مهم‌کنا را دن. او بار با این اعداد و ارقام به دنبال شکستن رکورد این دروازه بان و آن دروازه بان و آن دروازه بان ای او این بار با و ارقام به دنبال شکستن است. جامی که قرار است خودش به عنوان کاپیتان آبی‌ها بالای سر برد. حسینی در این مقطع تا پایان فصل باید چسب دستانش را چند برابر کند. هر توپی که از دستش رها شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ حسین حسینی با شش‌گلی که در این فصل، تعداد گل‌های شش‌گلی را در این فصل، تعداد گل‌های شش‌گلی که در لیگ‌های ترده‌اش در می‌آید. اما این سه‌رقمی‌شدن او را به بهترین دروازه‌بان تاریخ لیگ برتر ایران کرد! شماره یک آبی‌ها به همراه ده‌خسوس دروازه‌بان‌ها هستند که در بیشترین بازی‌ها شماره یک شماره یک همراه ده‌خسوس دروازه‌بان‌هایی هستند که در شمهام گل هستند. حسینی در بازی با هوادار بازی ۱۲۲ خود را انجام داد و صدمین گل رود ر با هوادار دریادار کرد را سینی کرد. او حالا با همه این آمار خوب و رکوردها باید دروازه‌اش را در داربی بسرود نگه دارد تا کر شرون رود تا کید او حالا با همه این آمار خوب و رکوردها باید دروازه‌اش را در داربی کند.

حامد لک: من داربی‌بازم

حامد لک بر خلاف همتای آبی‌اش فصل را با شانس صد درصد شماره یک بودن آغاز کرد. بوژیدار رادوشوویچ یا هر دروازه‌بان دیگری که در حضور داشوویچ یا هر دروازه‌بان دیگری که داشت، نمی‌رویک جل. اتفاقی که حالا افتاده و اگر دوباره شانس اول حضور در دانبی است، به خاطر مطمئننبودن گزینه جانشینش است اما دانش است اما داربی برای حامد لک یک فرصت ویژه است; فرصتی تا دوباره همان اقتدار همیشگی را به خودش و دروازه‌اش برگرداند. حامد لک شاید این فصل نمی تواند از رکوردها حرف بزند و به اعداد و ارقامی که ثبت تازکوردها حرف بزند لک شاید این فصل از رکوردها نمی رسد. ۳۳۰ دقیقه است که در داربی گل نخورده و اگر در بازی روز پنجشنبه گل نخورد، ن. نیلسون برزیلی با ۴۰۵ دقیقه کلین‌شیت مقابل استقلال، این رکورد راد تاریخ دار بی شاید او این روزها صحبت مشترک هواداران و پیشکسوتان قرمز و آبی باشد؛ بحثی که خیلی هم دوستانه و با اعتماد از او صحبت نمی‌شود اما همین انتقادات و کری‌ها می‌توانند محرکی باشند برای دروازه‌بانی که پیش از این نشان می‌دهد می‌تواند یک سد آهنین در مقابل افراد حریف باشد. حامد لک به عنوان دومین دروازه‌بان تاریخ لیگ برتر در تعداد کلینشیت‌ها بومین میزه. آماری که مؤید همکاری‌های او به عنوان سنگربان شماره یک قرمزهاست. لک با میزان 2.1 توانایی در هر بازی تعداد بیشتری از حسینی با 1.8 توان داش. این آمار نشان می دهد که در تمام گل های خورده پرسپولیس نمی توانم دروازهبان این تیم را مقصر دانسته و به تعداد زیادی از کلینشیت های حسینی هم مرهون فاز دفاعی مستحکم این تیم است. با این حال هر گلی که از خط دروازه بگذرد، این شماره یک است که مقصر اول خواهد بود و در این بازی کدامیک می توانند خود را از این نقش دوست داشتنی دور نگه دارند؟ »

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا