درباره اشتغال از شعار زدگی پرهیز کنیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک

عزیز کارنی ، اقتصاددان برنامه اصلی ، امشب با موضوع تجزیه و تحلیل شاخص های بازار کار در تابستان 1999 ، گفت: “بحث در مورد آمار سایر مراکز و نحوه محاسبه نرخ بیکاری در هنگام انتشار نرخ بیکاری ، دردی را دوا نمی کند. پاک کردن صورت یک مشکل است.
وی افزود: “تمام پروژه های انجام شده تاكنون بار مالی بیشتری بر دوش دولت گذاشته است.” برای دستیابی به اهداف اشتغال خود باید از شعار دادن پرهیز کنیم و از مشاغل کوچک حمایت جدی کنیم.
عزیزخانی گفت: “مشاغل کوچک باید به وضعیت اقتصادی کشور امید و اطمینان داشته باشند.”
اکونومیست گفت که نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان 1998 کاهش یافته است. “وابستگی به نرخ بیکاری نمی تواند کاملاً دقیق باشد. ما باید یک دیدگاه علمی درباره مسئله اشتغال داشته باشیم.
عزیز کنی گفت: “حدود 3 میلیون نفر که از سال 1994 تا 1998 به کل کارمندان اضافه شده اند ، از حمایت ویژه دولت برخوردار نبوده و خود به خود شغل ایجاد کرده اند.”
وی افزود: ما باید وضعیت کارمندان خود را در بازار کار ایران رصد کنیم. بیشتر کارگران وابسته به دولت نیستند ، این بدان معناست که دولت شغل ایجاد نکرده است.
حدود 80٪ از کارکنان شرکت با کمتر از 5 کارمند گفتند.

اکونومیست افزود: “خسارت ناشی از تاج در شرکت هایی با کمتر از 5 کارمند رخ می دهد.” آنها بیش از 50٪ نیروی کار در منطقه مرزی را تشکیل می دهند.
همانطور که فاطمه عزیزخانی گفت: شما نباید از مرکز آمار بپرسید که چرا آنها چنین نرخ بیکاری را ارائه داده اند. مرکز آماری ابراز نگرانی به مقامات است. تمرکز نباید بر نحوه محاسبه مرکز آمار باشد. روش مرکز آماری بر اساس نمونه گیری است.
“اگر جمعیت غیرفعال باشد و به آمار بیکاری اضافه شود ، یک آمار بسیار نگران کننده خواهد بود.”
کارشناسان اقتصادی می گویند که رشد اقتصادی و اشتغال طبق قوانین اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. اختلاف شغلی در جامعه ما شیوع دارد. نرخ بیکاری تحصیلی در برخی مناطق به 70 درصد می رسد. این نشانه ای است که باید جدی بگیرید.
وی افزود: “پایداری امرار معاش بسیار مهم است و فقط با سفارش آن نمی توان مشكل را حل كرد.”

بهبود زیرساخت ها باید در اولویت مقامات باشد
علی اکبر محزون ، مدیر جمعیت ، کار و سرشماری مرکز آمار ایران ، گفت: “در این کشور ، 1 میلیون متقاضی کار افراد تحصیل کرده دانشگاه هستند و شما باید زیرساخت های لازم برای استخدام آنها را در نظر بگیرید.”
وی افزود: “شما نباید روی آمار صحیح تمرکز کنید ، اما بهبود معیشت و زیرساخت های مردم باید در اولویت مقامات دولتی باشد.”
علی اکبر محزون افزود: “هیچ معیاری برای تحلیل نرخ بیکاری وجود ندارد.” تعداد کارمندان شاغل در تابستان 62 میلیون نفر بود که 48٪ آنها وارد بازار کار شدند.
وی گفت: “شاخص ما درگیر شدن است.” برخی کاملاً بیکار هستند ، یک ساعت فعال نیستند و برخی نیز آماده هستند تا دو روز در هفته کار کنند. ما به سراغ مسائلی مانند تعریف اشتغال یا یک ساعت کار رفته ایم و از این به بعد باید شماره های جدید را بررسی کنیم. ما باید با مشکلاتی مانند عوامل رشد اقتصادی مقابله کنیم.

مدیر تحقیقات جمعیت و کار مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی ، تورم و … شاخص های اقتصاد کلان هستند ، اما ما مشارکت در فعالیت های کارگری را در تأمین نرخ بیکاری در نظر می گیریم.
مهزون گفت ، “از نظر آماری ، ما نمی توانیم برای جمعیت جوان کار مفیدی انجام دهیم.”

نگرانی در مورد گفتمانهای مختلف در مورد اشتغال
علی بابای کارنامی سخنگوی کمیته اجتماعی شورای ملی گفت: “نگرانی در مورد اشتغال در کشور این است که گفتمان مربوط به اشتغال متفاوت باشد.”

علی بابایی کارنامی افزود: “افرادی هستند که از نظر معیشتی کار می کنند که برای کار تأیید شده اند ، اما ما هنگام ارائه نرخ بیکاری شاخص های دیگری را نیز در نظر می گیریم.”
وی افزود: “ما در هشت سال گذشته رشد اقتصادی خوبی نداشته ایم و اگر این را مبنا قرار دهیم ، می توان گفت که آیا دولت یا پارلمان موفق شده است”.
سخنگوی کمیته اجتماعی کنگره گفت: “تعدیل بیشتری برای نرخ بیکاری ارائه شده توسط شاخص های اقتصادی وجود دارد و در شرایط اقتصادی فعلی نمی توان انتظار بیشتری از دولت داشت.”
بابایی کارنامی افزود: “ما به دلیل همه گیری کرونا کار بیشتری از دست دادیم.” کنگره قوانینی را در قالب بودجه ای پایدار برای حمایت از مشاغل وضع کرده است.

دکمه بازگشت به بالا