بین الملل

دعوای جناح اصولگرا بر سر مذاکره مستقیم،دعوای مصنوعی است؟

به نظر بدیهی می‌رسید که اگر تصمیم به مسیر دیگری پای می‌گذاشت و بقیه بخش‌های جریان ممکن است مانند دیگر مسائل، مستقیم به مرحله حمایت می‌رسند، نامطلوب از پایبندی جریان اصولگرا به اصولش مخابره می‌شد که هم در صحنه داخلی آفرینش می‌شد و هم شاید پیامی مضر داشت. به صحنه بین‌المللی ارسال می‌کرد؛ اما حالا اگر روزی قرار شد باقری روبهروی رابرت مالی، نماینده آمریکا، در مذاکره بنشیند، پسزمینه این حضور، جدالها و چالش های متعددی خواهد بود که دولت می تواند به آنها اشاره کند تا مشخص شود که این تصمیم، تصمیم آسانی نیست.
تنظیم موضع ضعف
اما دلیل این چالش هرچه باشد، به زیان کار دیپلمات‌های دولت رئیسی خواهد بود. تصوير اختلاف و درگيري در جريان حاكم، اگر در نهايت كار به طور مستقيم باشد، براي بسياري از اين معنا بود كه دولت با وجود خود و با وجود نگاه جريانش، «تن» به اين كار داده و به عبارتي بايد از آن استفاده شود. موضع قبلی خود را کنار بکشد. واضح و مبرهن است که تصویر اجبار و ناچاری در صحنه بین‌المللی همیشه مخرب است. می‌گفت مشکل اصلی دولت اصولگرای من رئیسی این نیست که کند یا نکند. مشکل اصلی این است که جریان اصولگرا با موضع گیری های مطلقگرایانه پیشین خود، بیتوجه به آینده از کسب قدرت احتمالی، چینش گزینه های خود را به شکلی منفی تغییر داده است و حالا که بر کرسی نشسته، همه انتخاب های خود را به هزینه های اضافی میبیند، هزینه های اضافی تبدیل می کنند. که دولت و تیم دیپلماسی‌اش بابت آنها هیچ‌کس جز خود دیروزشان نمی‌تواند ملامت کن.

23302

دکمه بازگشت به بالا