اجتماع

دهمین اهدای عضو ماندگار سال ۱۴۰۱ در قم

گزارشگر یک/قم کاش آس ئ واح د اضای عشق ع پزشکی پزشکی: اضای ن آن س ا ه ه ه ناجه جهاز هاز اهاه.

ولی الله صمدی کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم امروز نهم شهریورماه طی سخنانی، افزود: این نوجوان به دلیل تصادف با یک خودرو ضربه مغزی شد و در ICU بیمارستان فرقانی تختی بود.

وی با بیان این پیوند دهمین اهدای عضو ماندگار سال ۱۴۰۱ در قم است، اضافه کرد:‌ با تلاش پزشکان و کادر درمان آسیب‌پذیر به علت آسیب و آسیب شدید مغزی، وی دچار مرگ مغزی شده است.

صمدی ادامه داد: با رضایت خانواده نوعدوستش، اعضای حیاتی این نوجوان ار به چندویا مبیمار بیمار مدی ادامه داد:

وی مشخص کرد: از زمانی که بیماری مرگ مغزی اعلام می شود، می توان بیمار را با پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی تا ۱۴ روز نگهداری کرد، ولی در این مدت ارگان های حیاتی زیست پذیری خود را از دست می دهند و می توانند فعالیت کنند. ارگان ها ضعیف می شود.

به گفته وی، بیمار مرگ مغزی قبل از فوت قلب می تواند ارگان های حیاتی مانند، کلیه، پانکراس، ریه ها و روده و تا 48 ساعت پس از فوت نیز می تواند نسوج و بافت ها مانند پوست، قرنیه، استخوان، پاندون و سلامت را داشته باشد. دریچه های قلب را اهدا کنند.

ی یان ک: ه اهاک ی و اد اهای ایایی ز ز ز،،،، پ پ پ ا و و ا ا ا ا ا ا ار جاز جاز ه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا