عمومی

دولت از دو کانال خبری شکایت می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، سخنگوی دولت با انتشار بیانیه ای از هر دو کانال خبری ابراز نارضایتی کرد.

محتوای این استعلام اطلاعیه به شرح زیر است:

نام خدا

این توهمات دروغین پس از ارسال مقالاتی از جلسه سه گروه سیاسی مربوط به شرایط انتخاباتی اخیر و دو کانال خاص با عنوان مقالات دروغین درباره مرکز مطالعات استراتژیک نهادهای ریاست جمهوری تکذیب شد. داشتن تهمت عمدی مستلزم شفافیت و دفاع از حوزه اخلاقی جامعه بود ، بنابراین باید شکایتی از طریق رئیس اداره دادگستری مطرح می شد.

دکمه بازگشت به بالا