ورزشی

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

به گزارش های شفاف، در دومین روز شمشیربازی بازی‌های اسلامی، رقابت اسلحه اپه مردان و سابر تیمی زنان برگزار شد و ایران موفق به کسب مدال در این دو اسلحه نشد.

ملی پوشان اپه تا مرحله یک چهارم نهایی انفرادی پیش رفتند و شکستند.

تیم سابر زنان هم در نیمه نهایی برابر آذربایجان شکست خورد و در دیدار رده بندی نیز.

نتایج انفرادی اسلحه اپه مردان به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۳ پیروزی و ۲ شکست

محمد رضایی( ۴۱ سال) : ۴ پیروزی و ۲ شکست

محمد وثوقی: ۲ پیروزی و ۴ شکست

مرحله یک شانزدهم نهایی جدول اصلی:

محمدرضا وثوقی از ایران ۱۰ – مومینوف ازبکستان ۱۵

محمد رضایی (۴۱ ساله) از ایران ۱۵ – پریرا از سنگال ۱۱

محمد رضایی طادی از ایران ۱۵ – اولو از قرقیزستان ۸

مرحله یک هشتم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (۴۱ ساله) از ایران ۱۵ – سرتای از قزاقستان ۱۳

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله) از ایران ۱۰ – اوده از اردن ۱۵

مرحله یک چهارم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (۴۱ ساله از ایران) ۱۱ – پتروف از قرقیزستان ۱۵

رنکینگ انفرادی شمشیربازان اپه ایران در بازیهای ارسال اسلامی:

۷- محمد رضایی(۴۱ ساله)

۱۴- محمد رضایی طادی (۲۱ ساله)

۲۴ – محمدرضا وثوقی

نتایج تیمی اسلحه سابر زنان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران ۴۵ – عربستان ۱۸

نجمه سازنچیان: ۱۵ امتیاز گرفت و ۳ امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۶ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۱۵ امتیاز گرفت و ۹ امتیاز از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران ۲۲ – آذربایجان ۴۵

نجمه سازنچیان: ۷ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

دیدار رده بندی

ایران ۲۳ – ترکیه ۴۵

نجمه سازنچیان: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی: ۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۴ امتیاز گرفت و ۱۰ امتیاز از دست داد.

کیانا باقرزاده: ۴ امتیاز گرفت و ۵ امتیاز از دست داد.

دکمه بازگشت به بالا