اقتصادی

راه‌آهن رشت‌-آستارا با تامین‌ مالی روس‌ها تکمیل می‌شود؟

به گفته های شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل و حمل و نقل کشور، روس ها از مسیر ریلی رشت-آستارا بازدید کردند و روی بخش های فنی این طرح اظهار نظر کرده و تامین مالی خود را اعلام کردند.

شرکت سازنده و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ به اینکه چگونه تامین مالی از راه‌آهن رشت-آستارا به چه صورت خواهد بود، بیان کرد: درباره نحوه تامین مالی نامه‌های به دکتر افندی‌زاده که در مورد این موضوع بررسی شود و قرار گیرد. نتیجه نهایی اعلام شود.

به گزارش گزارشگر یک، راه‌آهن رشت- آستارا یک پروژه کلیدی و راهبردی است که شبکه ریلی کشور را تکمیل می‌کند و می‌تواند از طریق ترانزیت برای آینده ایران باشد. این خط ریلی 144 کیلومتر طول دارد که حلقه مفقوده کریدور شمال به جنوب است و در صورت تکمیل، ایران را به ریل آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی وابسته می‌کند و تحول بزرگی در حمل و نقل کالا در کل دنیا به‌ویژه ارتباط خلیج فارس با روسیه، آسیای میانه و اروپا ایجاد خواهد کرد.

عباس خطیبی -معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور- به گزارش گزارشگر یک، گفته می‌شود: تخمین ما این است که حدود 800 میلیون یورو برای این پروژه هزینه نیاز دارد و مدت سه تا چهار سال را هم برای تکمیل آن پیش بینی می‌کند. کرده‌ایم.

تابان اسال هیای راه ز ز ز ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه اب ش از د ش ش ش و ش م م ه ی ای ای ی اع ااع همچنین رستم قاسمی -وزیر مستعفی راه و شهرسازی- چندی پیش با اعلام اینکه مجلس با هیئت روسی مذاکرات مناسب، بود و مثمرثمر، گفته بود: در تکمیل خط ویژه رشت-آستارا، طرف طرح مالی روسیه این طرح را ارائه می کند و می شود. شد تا ما آن را بررسی کرد و نتیجه را اعلام کرد و در مجموع ماکرات بسیار مناسب بود.

همچنین شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی که اکنون به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شده است، چندی پیش گفت که در خصوص راه‌های توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی فی مابین ایران و روسیه با پروژه ساخت راه آهن رشت-آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور. شمال – بحث و تبادل نظر شده و پیشنهادی از جمله شروع عملیات اجرایی راه‌آهن رشت-آستان راه‌آهن رشت-آستاته دسبادی دسبادی هربادی است.

در این راستا خیرالله خادمی -مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و حمل و نقل کشور- در گفت‌وگو با بیانیه‌ای اعلام کرد: روس‌ها چند ماه پیش به ایران آمدند و از مسیر ریلی رشت‌-آستارا بازدید کردند و نقشه‌ها و مستنداتی که داشتند و می‌کردند را انجام دادند. بود را به آنها نشان دادیم که قرار است آنها روی بخش‌های فنی اظهارنظر کنند و تامین مالی خود را هم اعلام کنند.

شرکت سازنده و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ به اینکه چگونه تامین مالی از راه‌آهن رشت-آستارا به چه صورت خواهد بود، بیان کرد: درباره نحوه تامین مالی، روس‌ها نامه‌های به دکتر افندی‌زاده ارائه شدند که درباره این موضوع بررسی شدند. شود و نتیجه نهایی اعلام شود.

در شرایطی که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرده است و با استعفای که انتظار می رود و اکنون وزارتخانه در انتظار معرفی وزیر جدید است، باید پروژه ریلی-رشت-آستارا را ببیند که باید به آن توجه شود. بود، به کجا خواهد رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا