اقتصادی

راهسازی و سدسازی دیده می‌شود اما عملیات آبخیزداری نه!

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور علت عملیات آبخیزداری در تمام حوزه های آبخیز کشور را ناکافی بودن منابع مالی عنوان کرد و گفت: راهسازی و سدسازی و به طور کلی عملیات عمرانی بزرگ عینی و منفعت بسیاری دارند اما هستند که هستند. در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شود منفعت مالی وجود ندارد.

هوشنگ جزی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، در پاسخ به این سوال که بر روی شچرد ملاصد از اراضی. گف: ۱۲۵ ی ا اراضی فایش آ د ا ا از ای یز یز یز ۳۹ ۳۹ ی هکال ات طای اجام اس. از این 39 میلیون مطالعه، 19 میلیون پروژه اجرا نشده و در دست اجرا می شود. ه عات ز از ای ۱۹ ی هک ار ی ۷ ی ی اار هکای آجا ج اج ۱۱ ۱۱ ۱۱ ا از اقاج قام قام قام قام قام قام.

وی ادامه داد: طبیعتا آبخیزداری و آبخوان می‌توان در مدیریت سیل بسیار اثربخش باشد، ولی در بسیاری از نقاط کشور اقدامی انجام شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه اجرای 10 میلیون تومان عملیات آبخیز پیش بینی شده بود که با اختصاص یک میلیون تومان به هرهکتار 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بود ولی از این میزان اعتبار تنها 40 تا 45 درصد با کمک مالی توسعه ملی در سال های 1397 تا 1399 تامین و مابقی ویژگی.

به گفته وی برای 100 میلیون اراضی حوزه آبخیز حدود 10 میلیون اراضی منطقه حدود 19 هزار می باشد.

در صورت تامین منابع مالی کامل آبخیزداری برنامه پیش خواهد رفت

جزیی با بیان اینکه این رقم در حدود حدود 1000 میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری در نظر گرفته شده و حدود 750 میلیارد تومان هم قرار است از ردیف بودجه محرومیت زدایی تخصیص داده شود، گفت: اعتبار مورد نیاز آبخیزداری به طور کامل تامین می شود. برنامه تعیین شده پیش خواهد رفت.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه عملیات آبخیزداری با دو چالش بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: در گذشته آبخیزداری در وزارت جهادسازندگی به عنوان معاون وزیر قرار داشت و به لحاظ ساختاری و اداری هم امکانات لازم و هم نیروی انسانی را داشت. بود. ولی وقتی آبخیزداری وارد سازمان منابع طبیعی( سازمان جنگل های سابق) شد به یکی از معاونت های این سازمان تبدیل شد که هم نیروی انسانی آن تقلیل یافت و هم ساختاری اداری آن ضربه خورد.

هر زمان سیل می‌آید به آبخیزداری توجه می‌شود

این مقام مسئول در سازمان منابع طبیعی مشخص کرد: از منابع مالی آبخیزد کاری این مقام مسئول در سازمان منابع طبیعی مشخص کرد: ی ه ان ی ی م ل ا ل ل ی ی از ای خش م ی ک ک ک ک ک ا ش و ه ز ز ز ای ی ی ا ا ا ی.

ی پ اخ ه ی ای وال آی آی آی آی آی آی ق ق او جام آای ی وان ر ات یات شک د دای گفت: نمی‌توان گفت که این لایحه مشکلات آبخیزداری کشور را به طور ش کامل حل ن میمکند گفت: چون در این قانون ساختار اداری تقویت و یا این معاونت جدا شود.

ارزش اقتصادی آب و خاک را محاسبه نمی کنیم

جزی در ادامه گفت:یکی از مشکلات اصلی ما این است که ارزش منابع زیستی مانند آب و خاک را نمی‌توان و چون ارزش اقتصادی این منابع زیستی را نمی‌دانیم هر دولتی که شروع به کار می‌کند شروع به عملیات بزرگتر و چشمگیرتر می‌کند. چ ی یات عای من جاه سازی سازی س ی و ع یای ه ه فظ فظ اب ب شاش ناد.

عملیات حفاظت از منابع طبیعی منفعت مالی و عینی ندارد

ه گف ی ب ی ا ا اس س خ خ خ د ر ه ه آ آ ه ش ی د ی ی ارازی ی و آاض یاف د. ولی عالی که در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شود منفعت مالی به همین دلیل برای کسی که دنبال سرمایه گذاری است در این بخش نیست که نمی‌داند منابع طبیعی امنیت غذایی، اقتصادی و اجتماعی ما را دنبال می‌کند.

ی ف ف ای و فاظ از زاک ساز م ا ا د ر ر ی ا ال آیاکه بای خی اخی خی خی خی خی اخی گف: قطا ای باش ها ه شش گی گی اهی و وای ب یای ی ر ر طقیان. برای مثال انتخابیم بخشی از باران ها را در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس.

ضرر سیل امسال بیشتر از فوایدش است

وی با اشاره به اهمیت سیل بیشتر از فوایدش بوده است، گفت: برای حوزه هایو یعنی مطالعات آبخیزداری انجام می شود ولی برنامه جامعی برای آن تدوین نشده است. یاز دای که د ه هاآ آ ک ک سود و پای کای اک ی یی یی و ه گاه هاز اییز

جزی با اشاره به این که وزارتخانه می‌تواند در این امر کمک زیادی به مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کند، گفت: مقامات مسئول مدیریت برنامه‌ریزی‌ها و استان‌ها را برعهده دارند و همراهی می‌کنند تا در نهایت عملیات آبخیزداری بسیار قدرتمند خواهد بود. ه گ اگ ر گ ا ا هف س ن ا ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه قش قش گ گ اه ه اه

گذشته سیل نتیجه از بی تدبیری در حوزه مدیریت آبخیز است

ای قام م س زان م ناع و خیز ای ر ا اد اظهار می کند به عنوان مثال توسعه باغات و یا ساخت و ساز در مسیر آبراهه ها و حریم رودخانه ارتباطی به عملبیات اگر حوضه‌ها به درستی مدیریت شوند، استفاده از تغییر نشوند، کارخانه‌ها و خانه‌ها در مناطق مناسبی استقراربند قطعاً از این همه جلوگیری می‌کنند.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک در پایان گفت: دولت باید قبول کند که از آب و خاک و عملیات آبخیزداری اقدامی حاکمیتی است و نباید به آن نگاهی منفعت دار شود. همچنین بایستی منابع آبخیزداری کشور از محل اعتبارات دولت تامین می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا