عمومی

ردّ صلاحیت شیرین – گزارشگر یک

آنای ز از ز ا اه اخی، ب ب ​​ا از ز زای صاب، ا ا یای تان ظار دات. او نویسنده ژورنالیست حرفه‌ای، بسیار کتابخوان ژورنالیست حرفه‌ای، مدیر رسانه‌ای موفق، فهیم و کاربلد و آشنا به زیر و بم‌های کار رسانه‌ای است که یکی از شیوه‌های اصلی روزنامه‌نگاران، جنجال را نمی‌پسندد و حل‌وفصل موضوعات در محیط اطراف را می‌دهد. هریک از این خصوصیات برای ردصلاحیت او کافی است!

راستش از این ردّ صلاحیت خوشحالم! زیرا همانگونه که پارسال و در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت، همه چیز یکدست بود تا همه کارها راست و ریست شود بهتر است هیئت نظارت بر مطبوعات هم یکدست شود.

حذف کاندیداهای پرطرفدار، حتما در میزان مشارکت در انتخابات پیش رو تاثیر منفی خو

بای هیئ ظار ب ط ات و یای م که ی ی ا ا ا خ خ ه ی فقی ی ی ی ی ی ش.

دکمه بازگشت به بالا