عمومی

روزهای پراضطراب در کلمبیا – گزارشگر یک

از سیمون بولیوار نقل کرده اند که زمانی گفت ونزوئلا پادگانی نظرمویا اواد ور اصومور صوم این نقل البته برای شرح ویگی های مردم بود. حالا ی ان ه یقی که ای ام ح اال اادازی ه م اام و ای و یاس ت زاز ج از ر ی ی. گاهی در آینده در درس ها می نویسد کدام تحول و تغییر باعث پیشرفت فلان کشور شده است.

نقطه عطف کجا بوده است؟ درباره کلمبیا بی شک توافق تاریخی صلح با فارک و ورود چریک ها به ساختار سیاسی تیشور تبار ک ک یان ی ز از خش و و و ه ه ه ای ر س اخر ک م یا بابان فان فاب های س. بذر این صلح حالا در حال شکوفایی است، شاید طول بکشد، اما بدون شک به بار می‌نشیند. سال های طای ساخ یای کا دان د رال و فظهافظه ک که م آ آ و فق افق ۱۶ س ا اه ت ۸۰.

اکنون با علم به اینکه یکی از کلمبیا از نابرابرترین مردم جهان است، فقر و آدمکشی و جنایت در آن موج میزند، مردم کاندیداهای دو جناح سنتی را رد کرده اند و دو کاندیدای متمایل به چپ، گوستاوو پترو و یک پوپولیس به نام رودولفو ارناندس. را باتفاوت آرای نزدیک انتخاب کرده اندکه به دور دوم کشیده شد.

دور دوم ۲۹ خرداد برگزار شد. نتایج نهایی انتخابات به اما و اگر بسیار وابسته است. کلمبیا که سنتی‌ترین و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در طرح کلمبیاست، اگر با کودتای ارتش کلمبیا مخالفت کند-البته با این توضیح که ارتش کلمبیا به عملکرد کودتایی آسیب رسانده است، اگر احیاناً احیاناً حذف شود، اگر روند طبیعی انتخابات بدون تقلب طی شود. ممکن است و با احتمال این اگرها، صرف نظر از اینکه کدام یک از کاندیداها پیرود می شوند، تبدیل می شوند و با احتمال این که اگرها، صرف نظر از این موضوع می شوند.

گوستاوو پترو نگران از وضعیت، حتی به رقیب خود پیشنهاد توافق ملی بزرگ را داده است. شرایط موجود نشان می دهد که پذیرش ساختار دموکراسی گرچه فراز و فرودهای بسیار دارد، اما آنچه از صندوق رای در می آید در نهایت به نفع مردم، انسجام ملی و صلح خواهد بود. امید این است که روزگار خوب کلمبیا با سنگ بنای دوم تغییر ادامه دهد.

۳۱۱۳۱۱

دکمه بازگشت به بالا