عمومی

روزی که تهران آلوده‌ترین شهر جهان شد

جمعه گذشته 19 فروردین 1401 به دلیل توفان، تهران آلوده‌ترین شهر جهان شد! توفان گردوغبار باعث کیفیت پایین هوا می شود. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که سالانه هفت میلیون نفر به دلیل دون کیفیت پایین و واین سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که سالانه هفت میلیون نفر به. خطرات شامل سکته مغزی، بیماری قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی مانند آسم است.

این توفانها را کاهش می دهد، فلزات مشتق شده از آن را افزایش می دهند و معتقدند که این عوامل باعث بدتر شدن علایم در بیماران آسم، تشدید موارد مشکالت تنفسی، تحریکات پوست و افزایش آلودگی خاک ها می شود. تصور می شود که توفان های صحرا مسئول هاگ های کشنده مننژیت کشنده مننژیت مرکب از سراسر آفریقای مرکزی هستند، جایی که سالانه 250000 نفر به این بیماری خطرناک، خطرناک، خطرناک می شوند. منبع توفان‌های شن و گردوغبار، بیابان‌ها و زمین‌های خشک کم‌شده ۴۰ درصد از مساحم هستند. هر سال حدود 2 تا 3 میلیارد تن ذرات ریز خاک آفریقا را در توفان های گردوغبار ترک می کند که به کاهش دستخیزی خاک در سطح محلی میانجامد، اما اثرهای آنها را می توان در بسیاری از نقاط دیگر جهان احساس کرد: گردوغبار صحرای حمله آسم را در کودکان از مرکز تا کاراییب افزایش می دهد.

بیشتر توفان های گردوغبار رویدادهای طبیعی هستند، اما می توانند با تغییرات اقلیمی، خشکی، تخریب زمین و مدیریت زمین ناپایدار منابع آب و تشدید و زمین تشدید شوند. در حالی که ذرات شن بزرگ‌تر هستند و به دور سفر نمی‌کند، ذرات گردوغلوفر مریتوفان کن. گردوغبار نقش بسیار فعالی در چرخه بیوژئوشیمیایی زمینی و اقیانوسی دارد نو حبر گاران و حبر کیدر گردوغبار نقش چرخه بیوژئوشیمیایی دارد. مجموعه‌های مختلف پیچیده هستند و به‌طور کامل درک نشده‌اند. گرد و غبار هم اقیانوس‌ها و هم جنگل‌ها را برور و حفظ می‌کند. گردوغبار بر سامانه اقلیمی اثر می‌گذارد و می‌تواند به دلیل تغییر تغییر در تشعشع زم باشد.

از سوی دیگر، گردوغبار می‌تواند به عنوان یک قطرات باران، بارندگی را افزایش دهد. بهره‌وری نیروی کار و درآمد خانوارها در طول این توفان‌ها به کاهش می‌یاون ن. کارخانه‌ها و دفاتر تعطیل می‌شوند. همچنین توفان های گردوغبار می توانند با وادار کردن فرودگاه ها و مدارس به تعطیلی، قطع ارتباط و تامین امنیت، از بین بردن محصولات کشاورزی و افزایش پذیرش در بیمارستان، بر اقتصادهای منطقه تأثیر بگذارند، در عین حال با اثر منفی بر سطح خاک بهره برداری کشاورزی را کاهش دهند. . گردوغبار روی محصولات باعث کاهش فتوسنتز و تأثیر منفی بر عملکرد گیاهان می‌شود. ذرات ریز گردوغبار می تواند هزاران کیلومتر را با این توفانها بپیمایند که ممکن است عوامل بیماریزا و مواد مضر را نیز حمل کنند و باعث مشکلات حاد و مزمن تنفسی شوند.

در اروپا و آفریقا با گردوغبار ترویج پوشش رویشی، استفاده از شیوه های مدیریت زراعی و همچنین نصب نرده هایی برای محافظت از خاک در برابر شنها و گردوغبار که مستقیماً فعالیت های انسانی را به چالش می کشند، ممکن است. نظارت بر هماهنگی، مدلسازی، پیش بینی و سامانه های هشدار پیشهنگام نیز برای کاهش. سرمایه گذاری های بیشتر در فناوری پیش بینی و همچنین بهبود مدیریت کشاورزی اوج سرمایه گذاری های بیشتر در فناوری پیش بینی فقدانهای محیط زیست محیطی چالش‌های ناشی از توفان شن را نادیده می‌گیرند. اطلاعات محدودی که وجود دارد تصویری تلخ را ترسیم می کند. توفان‌های شن و گردوغبار بر سلامت و معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تاثیر منفی میگ. در شمال آفریقا، سالانه حدود 13 میلیارد دلار از تولید ناخنالص داخلی به اخلولی مرکز مالی در منطقه شمال و شمال آفریقا – MENA – به دلیل توفان‌های در گردوغبار سالایه در 150

بر اساس گزارش بانک جهانی، عراقی ها به طور نامتناسبی دچار مرگ زودرس می شوند و در ایران توفان های گردوغبار باعث افزایش بیش از یک درصد در عوارض بیماری می شود. کاهش منطقه‌ای گردوغبار در دهه‌های اخیر به خوبی از سویی پیش‌رو و پیگیری شده و تا امروز تا حدودی روند مثبتی داشته باشد، اما تنش‌های سیاسی مانع از همکاری منطقه‌ای شده است. برنامه جامع منطقه ای غرب آسیا با هماهنگی سازمان ملل برای مقابله با توفان های شن و گردوغبار مربوط به همه منطقه من ورهای منطقه با من منطقه من منطقه من در حال انجام است. سامانه مشاوره و هشدار هشدار توفان شن و غبار سازمان جهانی هواشناسی WMO برای شمال آفریقا، شمال اروپا و اروپا پیش بینی های گردوغبار را نسبتا به موقعیت و با کیفیت بالا ارائه می دهد.

در نهایت، مقررات کنوانسیون هوای فرامرزی دوربرد از انسان و محیط زیست در برابرهای گرد و غبار نیز محافظت می کند و ائتلاف های بین المللی جدید به رهبری سازمان ملل برای مقابله با توفان های گردوغبار در حال تشکیل هستند. این تلاش‌ها را می‌توان با سیاست‌های یارانه‌های فنی ملی و منطقه‌ای شورای امداخله پیشور داخا پی. که در داخل و خارج از مرزها در این راه فعالیت می‌کنند، باید طرح‌های اصلی را برای شناسایی گرایش‌های توفان‌های گردوغبار، نقاط داغ، منابع و محرک‌ها، کاهش اثرات مخرب بهداشتی، زیستمحیطی و اقتصادی و توسعه‌یافته پیشگیرانه طراحی کنند.

کشف شده خطر توفان گرد و خاک در مناطق نیمه خشک شامل تثبیت سطح خاک از طریق مالچپاشی، کاشت درختچه درخت، شکستن باد و ایجاد مخروط، به عنوان مثال، با استفاده از پوشش گیاهی مرده است. از آنجایی که گزینه های کمی برای کاهش این توفانها میانمدت یا میانمدت وجود میانمدت وجود میانمدت وجود انطباق و کاهش محلی در درازمدت طراحی می شود.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد

دکمه بازگشت به بالا