بین الملل

رویداد ملی گام دوم؛ فرصت سرمایه‌گذاری و حمایت فناورانه

گروه استان های خبرگزاری آنا؛ احسان عربی مفرد- اوایل آبان 1400 روح الله دهقانی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه چهلمین سالگرد فعالیت این دانشگاه، برگزاری مراسم ملی با عنوان «گام دوم» را مطرح کرد و این پیشنهاد آذر 1400 در جلسه شورای دانشگاه مطرح شد. تصویب اعضا رسید و به دنبال آن بخشنامه مربوط به 1400 رؤسای استانی دانشگاه در سراسر کشور شد تا همه یکدست برای این یک مهم آماده شوند.

در ادامه عبدالله محمدی مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با رئیس کمیته رئیس جمهور در دبیرخانه سازمان مرکزی رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی منصوب و رؤسای استانی دانشگاه به عنوان رئیس ستاد گام دوم در استان متبوع خود منصوب شدند و فعالیت داشتند. برای حضور در مراسم آغاز شد.

رویداد ملی گام دوم به منظور معرفی و ارائه تجهیزات، محصولات، فعالیت ها و فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه با هدف ارائه بستری برای ایجاد کسب و کارهای نوپا و دانش بنیانی و فرصتی برای اشتغال آفرینی دانشجویان در چهلمین سالگرد راهاندازی دانشگاه آزاد اسلامی با شعار 1000 گروه پژوهشی. و زیرساخت، صد ایده و استارتآپ و 1000 شرکت فناور و خلاق برنامه ریزی شده استارتآپ و 1000

آیین رونمایی از سایت و سامانه رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی یکم اسفند 1400 با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و به آدرس www.azadtech.iau.ir در مخاطبان قرار دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال پيرو دانش‌بنيان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره رویداد ملی گام دوم این دانشگاه معداد آن اسام که نگار چراکه این دانشگاه محیط امید است نه نامیدی. از این رو یکی از برنامه هایی که در سند تحول و تعاریف مورد نظر گرفته شده است، این است که از آموزش حافظهمحور به آموزش و یاددهی توجه داشته باشید، نه نظر. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به یاددهی و آموزش کاربردی و کاربردی است. دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال علمی است که فایده‌محور، بسترساز دانش‌بنیان ی افش است.

رویداد ملی گام دوم؛  سرمایه‌گذاری و حمایت از فناورانه

طهرانچی با خارج از این رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی گذشتهمحور و به آینده نگاه نمی کند، اظهار می کند: «در این رویداد، قرار نیست که بگوییم چه تعداد فارغالتحصیل، چند رشته، چند دانشجو و … داریم; بلکه می‌خواهیم بگوییم قصد داریم برای جوانان ایرانی چه کنیم؟

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه می‌گوید: «در ادوت هم هد تو هم‌شگاه باید شم هیئت ایداد اسلامی با بیان. چرا که دانشگاه آزاد اسلامی امید تغییر تحول و تعالی مید آینده را بسازد و رویداد گام دوم نیز دانشگاه میخواهد اراده دانشگاه برای بخش جوان ایرانی و نگرش به گام دوم انقلاب اسلامی را به معرض نمایش بگذارد. »

وی با توجه به رویداد ملی اسلامی گام دوم دانشگاه آزاد بیان می کند: «سازمان مرکزی دانشگاه تا زمان برگزاری در مراسم گام است و هیچ اولویتی بالاتر و اساسیتر به برگزاری پرمعنا، پرمحتوا و واقعی این رویداد نیست. در این رویداد، همه ما دور هم جمع می شوند تا طرحی نو دراندازیم.»

گام دوم، فناوری در اولویت برنامه‌های دانشگاه است

طهرانچی اضافه می‌کند: نمایه دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم، «نمای فناوری» است. چراکه عمر مدرک دانشگاهها به پایان رسیده است و اگر دانشگاه آزاد اسلامی که 40 سال نخست خود را پشت سر گذاشته است در ادامه راه خود تبدیل به یک سازمان و هویت جدید نمی شود، نمی تواند موفق شود از این تلاش جدید به عنوان یک دانشگاه فناور، ادبیات. خود را خلق کند.


بیشتر بخوانید:

توانمندسازی 150 گروه فعال در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

مشارکت ۸۰۰ دانشجو و استاد دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در رویداد گام دوم

حضور دانشگاه آزاد اسلامی آبادان در رویداد گام دوم با ۱۰ استارت‌آپ و ایده‌آرا


دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در گام دوم، کنشگران جدید، نقش پررنگی خواهند داشت، اظهار می کند: «دانشگاه آزاد اسلامی در گام نخست، حمایت از فعالیت های آموزشی شکل گرفت و درآمدهای آن شهریه بود و تدریس، نظام مدیریتی و تمام قواعد. دانشگاه بر فعالیت های آموزشی بنا بود. اکنون حوزه آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی به بلوغ رسیده و در شگام دوم، فناوری دای هدان ی اولو

از ۷ میلیارد تومان جایزه نقدی تا ۸۰ میلیارد تومان حمایت فناورانه

معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در مورد رویداد گام دوم میگوید: «با توجه به اینکه دغدغه اصلی مردم و آموزش عالی کشور، ایجاد ساختار و آموزش نیروی انسانی برای کارآفرینی است، برنامه رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با سه شعار اصلی طراحی شده است. در این برنامه هزاران مورد از بهترین زیرساخت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه شامل آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و امکانات علاوه بر گروه‌ها و پژوهش‌های پژوهشی خواهند داشت. »

روح الله دهقانی فیروزآبادی ادامه می دهد: «هزار فناور و شرکت فعال در حوزه فناوری، علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم پزشکی و صنایع خلاق و هزار مورد از کسب و کارهای نوپا و ایده هایی که کاملا نیازهای بوم هر منطقه ایجاد شده در رویداد گام را دارند. دوم حضور داشت. تمام برنامه ها، معرفی هزار گروه پژوهشی و زیرساخت، هزار اریده تو فاستارت آپارو و به دست آوردن تمام برنامه ها، معرفی هزار گروه پژوهشی

رویداد ملی گام دوم؛  سرمایه‌گذاری و حمایت از فناورانه

وی خبر است که برای ایجاد انگیزه و شتاب در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در مجموع 7 میلیارد تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده تا به استانها و واحدهای دانشگاهی تعداد برنامه هایی که اجرا کرده اند، پرداخت می شود. به استانی که بیشترین برنامه و پیش رویداد را برگزار می کند، سهم توماشتری از ایدا باشد.

دهقانی فیروزآبادی با توجه به حمایت هایی که برای رویداد ملی گام دوم در نظر گرفته شده است، بیان می کند: «برنامه ریزی شده تا 80 میلیارد تومان از شرکت ها، گروه های پژوهشی، هسته ها و فناوران حاضر در رویداد ملی گام دوم دانشگاه که دارای طرح، ایده، محصول و قابلیت مناسب برای سرمایه گذاری هستند، حمایت می شوند. از این ۸۰ میلیارد تومان، ۴۰ میلیارد به صورت سرمایه گذاری و ۴۰ میلیون تومان تومان.

سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی ۵ صندوق

معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از فرصت سرمایه گذاری 80 میلیارد تومان صندوق فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و فرصت سرمایه گذاری 150 میلیارد تومان پنج صندوق در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی هم خبر داده و میگوید: «باید فرصت سرمایه گذاری را تا تا روز برگزاری رویداد ملی گام دوم به چند برابر افزایش می یابد. 40 درصد شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند که این افراد را شناسایی کرده و از آنها برای حضور در دانشگاه باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در تازه ترین خبرهای خود (6 فروردین) اظهار می کند: «در چهار ماه گذشته بیش از 500 برنامه فناورانه در ادامه رویداد ملی گام دوم در واحدهای دانشگاهی برگزار می شود و حدود 20 هزار دانشجو و عضو هیئت علمی از این رویداد استقبال کرده اند. از این تعداد، 8 هزار و 161 تیم در سامانه رویداد ثبت نام می کنند که درنهایت 3 هزار تیم توسط دبیرخانه برگزار می شود و برای حضور در رویداد ملی گام دوم معرفی خواهند شد. »

این مسئول بیان می کند: «تعداد ثبت نام ها در گروه های پژوهشی و زیرساخت 3 هزار و 546 و در بخش ایده و استارتآپ و شرکت فناور و خلاق 4 هزار و 615 تیم است. برای همه تیم های ثبت نام شده به صورت هماهنگ یک مدل شناسنامه تهیه و اردیبهشت 1401 دوره های توانمند برای رویداد منتخبان برگزار می شود. »

دعوت از 150 نهاد مالی و سرمایه گذاری حوزه فناوری و نوآوری

عسکری غلامزاده صندوق پژوهش و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز از 150 نهاد مالی و سرمایه گذاری حوزه فناوری و نوآوری برای مشارکت در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده است.

مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی هم در اینباره میگوید: «پس از صدور فرمان رویداد گام دوم دانشگاه (دی 1400) کمیته استارتآپها و شرکتها متشکل از فعالان و مدیران حوزه فناوری در مراکز رشد و سرای نوآوری واحدهای دانشگاهی، ذیل دبیرخانه مرکزی مراسم تشکیل شد. .»

حضور فعال استان‌ها در رویداد گام دوم با ۵۴۴ برنامه فناورانه

قباد به زادی پور به تشریح وظایف اصلی کمیته استارتآپها پرداخته و بیان می کند: «اطلاعرسانی و برگزاری برنامه های فناورانه در واحدهای دانشگاهی، ارزیابی ایده ها، استارتآپها و شرکت های فناور و معرفی شده از سوی واحدهای دانشگاهی، پیگیری تیم سازی و توانمندسازی استارت آپ ها و شرکت های منتخب برای حضور. در رویداد گام دوم وظایف این کمیته در برنامه‌هایی است که 544 فناورانه در قالب‌های ایده‌آرا، چالش فناوری و استارتآپ وی در واحدهای دانشگاهی کشور برگزار می‌شود و یا در روزهای پیشرو برگزار می‌شود.

رویداد ملی گام دوم؛  سرمایه‌گذاری و حمایت از فناورانه

وی تشریح می کند: «دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با 55 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس 44 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان 39 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران 38 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و خوزستان 36 برنامه، آزاد اسلامی استان گیلان 35 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی 34 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 25 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد 20 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان 17 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران 16 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل 15 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان های قزوین و هرمزگان 12 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری 11 برنامه و دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با 10 برنامه در این عرصه حضور خواهند داشت.

این مسئول ادامه می دهد: دانشگاه آزاد اسلامی استان های زنجان و خراسان جنوبی هم با 9 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد هشت برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان های سمنان و ایلام هفتم، دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 6 برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان های آذربایجان غربی، گلستان، لرستان، قم و کهگیلویه و بویراحمد پنج برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خراسان شمالی چهار برنامه، دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد الکترونیکی سه برنامه و دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با دو برنامه فناورانه در رویداد گام دوم حضور فعالانه خواهد داشت.

ثبت بیش از 3 هزار و 500 پژوهشی، گروه پژوهشی، آزمایشگاهی یازرور ی یر

مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کمیته اجرایی رویداد گام دوم هم بهتازگی (10 فروردین) از آغاز داوری گروه های پژوهشی و زیرساخت در سطح سازمان مرکزی این دانشگاه خبر داده و میگوید: «تا آخرین روز کاری در سال 1400 واحدهای دانشگاهی. فرصت ثبت اطلاعات در سامانه رویداد (azadtech.iau.ir) را شامل می شود که بر این اساس در حوزه های مختلف رویدادهای ویژه کشاورزی شامل و صنایع غذایی هشتم و تبدیلی، دارو و تجهیزات پزشکی و فراسودمندها، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات فناورانه، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، صنایع خلاق، فرهنگی و هنری و گردشگری، فناوری آب و محیط زیست و نساجی، چرم و فناوری های مرتبط از 3 هزار و 500 هسته پژوهشی، گروه پژوهشی، آزمایشگاهی و زیرساخت ثبت شده است. »

رویداد ملی گام دوم؛  سرمایه‌گذاری و حمایت از فناورانه

عبدالله محمدی ادامه می دهد: «پس از ثبت اطلاعات و انجام دو مرحله داوری در واحدهای دانشگاهی و استان ها به منظور ارزیابی آثار در سازمان مرکزی، دو تیم داوری در دو گروه پژوهشی و زیرساختی تشکیل شده است. این تیمها علاوه بر داوری پروندههای ثبت شده، تعریف الگوی مناسب برای ارائه در زمان برگزاری مراسم را داشته و اردیبهشت 1401 نسبت به آموزش گروه پژوهشی و زیرساخت اقدام خواهند کرد. »

بررسی پرونده های ثبت شده و رفع نواقص احتمالی

وی از شورای پژوهش و فناوری استانها و مراکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی استانها است که با توجه به امکان ویرایش، پرونده های مجدد ثبت شده را بررسی کرده و نواقص احتمالی را رفع کنند. بدیهی است با توجه به تیم اصلی رویداد بر کیفیت ها، پرونده های ناقص در صورت تکمیل نشدن و امکان اصلاح، رد خواهند شد; چراکه تمام تلاش تیم داوری انتخاب بهترین ایده‌ها با نیاز جامعه و کاربردی بها.

به گزارش آنا، رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی فرصتی است تا تیم های راهیابی به این رویداد، ایده های فناورانه و محصولات دانش بنیانی خود را به بزرگترین صنایع کشور، صندوق های سرمایه گذاری، شتاب دهنده های خصوصی و تحقیقات و فناوری دانشگاه برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری ارائه دهند. .

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار 1000 گروه پژوهشی و زیرساخت، 1000 ایده و استارتاپ و 1000 شرکت فناور و خلاق از تاریخ هشتم تا 11 خرداد 1401 به مدت هفت روز روز برگزار و در این رویداد بخشی از فعالیت های 40 ساله دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش نیروی انسانی، فرهنگ، اقتصاد، علوم پزشکی و هوره شن موزش و پرورش نیروی انسانی،

انتهای پیام/4062/

دکمه بازگشت به بالا