اجتماع

ساخت فضای ورزشی مناسب برای ایجاد محیط پر نشاط در مدارس

به گزارش شفاف، صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و وزارت آموزش پرورش گفت: ایجاد ۲۱۰۰ پروژه ورزشی نهضت ملی در ۶ ماه گذشته حرکت بسیار مهمی بود و در این مدت زمان نیمی از این پروژه سلامت را عملی کردیم.

او گفت: ما برای ایجاد محیط پرنشاط در مدارس نیازهای واجبی داشتیم و باید فضای ورم گری یک و و و و و ب ب اث ی ی ی ی ی و و ی ی ی ی ای ات ا ا ی

او ادا داد: قار ر ای ات ف فاه ن ا و و و ز ز ا و ب ا ا ان یجاب یج ایجاد ف یج اناد ض.
او گفت: به دنبال این هستیم که ورزش صبحگاهی را در مدارس با زنگ زورخانه‌ها نو.ایی اینو. امسال برای اولین بار مسابقات ما به صورت زنده پخش شد و در مسیر بهبود ورزش دانش آمویاد هوکنش آمویان امسال برای اولین بار مسابقات ما به صورت زنده پخش شد و در مسیر پخش شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا