اقتصادی

سازمان دامپزشکی: امکان تقلب در فروش گوشت قرمز وجود ندارد

در واکنش به خبر فروش گوشت بز و گوسفند ماده به جای گوسفند نر، سازمان دامپزشکی اعلام کرد که امکان تقلب در این وجود ندارد، زیرا سازمان دامپزشکی نظارت‌های لازم را بر روی کشتارگاه‌ها دارد.

امین اسدی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با بیان اینکه به هیچ‌عنوان گوشت ماده و بز به جای گوشت گوسفند نر در مغازه‌ها عرضه نمی‌شود، گفت: اولین کشتار دام‌مولد در کشتارگاه‌ها ممنوع اعلام شده و دیگر کشتارگاه‌ها نظارت‌های بهداشتی می‌گیرند.

ی ادا داد: ه بار یگ ز ازان داز گ اه گ ه ه ه ه ه ه ذ و و و و ل شه شه ز ز ز ز ز از جاج جاج جاج. بنابراین ممکن است تقلب از این جهت که گوشت بز و ماده به جای گوسفند عرضه شود، وجود ندارد.

سازمان دامپزشکی اضافه کرد: اگر لیبل دامپزشکی روی گموشت وجود دارد شکی اضافه کرد: سازمان دامپزشکی اضافه کرد: مردم باید گوشتی را تهیه کنند که حتما لیبل دامپزشکی داشته باشد. به هنگام مراجعه به قصابی‌ها این لیبل بر روی ساق پای دام ذبح شده قابل مشاهده است.

ی پ ایان گف: اگ دامای یا با اد داجه واجه واد ت زان ه زاز داپزشکی ام تام تاس.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا