عمومی

سرقت در پوشش گدایی با عروسک

یک زوج جوان که با حرکت عواطف و احساسات رانندگان در تقاطع‌های مشهد، به اموال مردی دستبردست.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: چند روز قبل ماموران نامحسوس در بولوار خیام مشهد، زنی را دیدند که کودکی را در آغوش گرفته و ملتمسانه از رانندگان میخواهد به او کمک کنند، اما آن چه ظن نیروی انتظامی را برانگیخت. این بود که در کنار زن جوان، مردی نیز حرکت می‌کرد و درون خودروها را می‌پایید.

در این هنگام بود که ماموران به سمت مرد جوان رفتند، ولی او با نظارت نظارت بر روی موتورسیکلتی پرید که در حاشیه خیابان پارک بود و به همراه زن جوان از محل گریختند. به همین دلیل ماموران کلانتری شفا با دستور سرگرد علی امارلو (رئیس کلانتری) به زن و مرد موتورسوار پرداختند و با استعلام از مرکز فرماندهی پلیس متوجه شدند که موتورسیکلت نیز دچار سرقت شده است.

این گونه بود که ماموران مدیریت اقدام به تیراندازی به تیراندازی هوایی کردند، اما برای حفظ جان کودک و مادرش شلیک را در دستور کار قرار ندادند. سرانجام پس از طی مسافتی موتورسوار در محاصره پلیس قرار گرفت و دستگیر شد. با انتقال انتقالان به دایره تجسس کلانتری مشخص شد که آنها زوج جوانی هستند که یک عروسک پارچه ای برای حرکت مردم می توانند چندین صدهزار تومان وجه نقد از این زوج کشف کنند، اما بررسی های تخصصی نشان داد آنها با این شیوه به خودروها دستبرد میزنند. . زن جوان در کنار خودروها حواس رانندگان را رانندگان را رانندگان راندگ و همسر او نیز و سوی او نیز و کیف یا گوشی تلفن را میربود و با را میربود و با موتورسیکلت میگریخت.

آنها همچنین اعتراف کردند که گاهی نیز زن با همان عروسک پارچه های شبیه کودک، کنار خودروهای پارک شده در کوچه و خیابان میاستاد تا همسرش به محتویات درون خودروها یا قطعات آنها دستبرد بزند.

شایان ذکر است مرد جوان که به حدود 20 فقره فقره اعتراف کرده بود با دسشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا