عمومی

سمت اشتباه تاریخ – گزارشگر یک

سمت اشتباه تاریخ

یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در توئیتی به موضع‌گیری‌های آلمان در طول تاریخ اشاره کرد و نوشت: مردم آلمان سزاوار هستند دولت پسانازی دموکراتیک‌شان دیگر به محورنسل‌کشی نپیوندد!

به گزارش گزارشگر یک، رضا نصری، کارشناس ارشد مسائل بین الملل در این توئیت نوشت:

آلمان زمانی که به شرکت‌هایش اجازه داد به عراقِ صدام حسین سلاح شیمیایی بدهند تا به غیرنظامیان و سربازان ایرانی در طول جنگ حمله کند در سمت اشتباه تاریخ ایستاده بود. امروز هم با ارائه خدمات مادی، سیاسی و حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل در جهت تسهیل یک نسل‌کشی باز در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است. مردم آلمان سزاوار هستند دولت پسا-نازی دموکراتیک‌شان دیگر به #محور_نسل_کشی نپیوندد!

سمت اشتباه تاریخ

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا