عمومی

سندروم آتیلا: شتردزدان و تخم‌مرغ‌دزدان

خلاصه داستان: آا ازه ا ا ه ه ه ه ا ا ا اق د ب شگاشگ شگ ا ان خ اب خ جاه و آه

آتیلا در زمان فروپاشی کمونیسم و ​​شیر تو شیر شدن محیط مملکت که حکومت رژیم سابق و رژیم بعد از پاشی هر کدام به نحوی باشد فساد و اختلاس و دزدی می‌کند، استعداد خاص خودش را کشف می‌کند: استفاده از قابلیت و توانمندی بدنی برای دزدی. از بانک‌ها، دفاتر پست و هر جایی که در آن پول نقد وجود دارد. آتیلا اندروش به این ترتیب راه دزدی از این مراکز را پیش می‌گیرد. آتیلا بعد از چند دزدی به مجرم سریالی سرقت بانک‌ها، بیمه‌ها، دفاتر پست و … تیدیل م.

نکته جالب جامعه‌شناختی داستان آتیلا آمبروش (Attila Ambrus) این است که وقتی پلیس مجارستان در مقطعی تصویری از او را منتشر می‌کند تا مردم هر اطلاعی درباره او را به پلیس منتقل کنند، با بازخورد منفی مردم ممکن است. وای د ی شک شک د د ی ی ی ی ی یاش خ خ ر ر ر ر ی و و و پ ها یا ی. گروه‌هایی از مردم می‌گفتند باز هم دم این دزد گرم که مردانه می‌دزد، مقامات یی خو. خلاصه، پلیس از حمایت مردمی برای مقابله با آتیلا اندروش می شود. آتیلا اندروش حتی به گونه‌ای قهرمان مردمی هم می‌شود.

داسان آآآ یکی از ز از جذاب و داسان واق و اس «« پ اک کان »(پادکست کانال ب) اما این داستان واقعی غیر از جذابیت داستانی، نتیجه جامعه‌شناختی مهمی است.

نتیجه جامعه‌شناختی
نتیجه جامعه‌شناختی داستان آتیلا آمبروش را با عبارت سندروم_آتیلا می‌توان نشان داد. سندروم آتیلا وضعیتی است که جامعه‌ای بر اثر شدت گرفتن «ادراک فساد» یا «مشاهده فساد» رهبران سیاسی، دولت‌های دولتی و کارگزاران حکومت، به ستایش دزدی و آسیب‌پذیری عادی روی می‌آورند. شاید این ستایش را با بیان نکنند، اما خود می‌گویند «مقاماتی که جوانمردی، در مقابل میلیون‌ها نفر از افراد، حمایت قانونی و بدون پاسخگویی دزدی می‌گویند. پس من چرا باید از منابع کشور خجالت بکشم؟»

ن_آان ت ا ا ی ی ی ی ی ز ز ز پا آا را ی و یشایش، و ف ف افاه ل ه سود. دستگیری آتیلا معلوم کرد که همه پولهای دزدی را برای قمار و مشروب مصرف می‌کند و هیچ رابین‌هودی هم نیست، اما افسانه‌های رابین‌هودی حول او شکل گرفته بود.

جامعه وقتی سندروم_آتیلا می‌شود که بر اثر شدت مشاهده کردار ناشایست حاکمان، هر فرد شروع می‌کند ذهنی تبدیل به یک آتیلا را در خود تقویت کند. سندرومآتیلا نقطه آغاز و بخشی از فرآیند فروپاشی اخلاقی، کارآمدی و همه و لحظه‌ای است که اخلاق انسجام‌بخش رو به نابودی می‌رود.

سندروم_آتیلا نقطه بی‌بازگشت نیست اما از آن هم مشکل است. سندروم آتیلا بیان معکوسی از یک ضرب المثل هم هست. گفت: «تخم‌مرغ دزد شتر دزد می‌شود.» روایت جامعه‌شناختی‌تر این است: «شترزدها مردم را تخم‌مرغ دزد می‌کنند». وقتی اشتردزدی پدیده رایج قدرتمندان شود، آن‌چه به ذهن شهروند درماندره‌ای در سطح آتیلر وقتی اشتردزدی. خودش و بقیه نیز تار و پود ذهنی توجیه آن‌را خواهند کرد.

سندروم_آتیلا تصویری از زمینه‌سازی اشتردزدی فرادستان برای تخم‌مرغ‌زدی‌فردستان است.

* جامعه شناس

دکمه بازگشت به بالا