اقتصادی

سهم کم بخش‌خصوصی از سودآوری حمل‌ونقل ریلی

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه راه‌آهن موظف است بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت نرخ‌گذاری کند، گفت: جایی که بخش خصوصی شریک و رقابت شرکت راه‌آهن است، این شرکت نرخ رشد را پایین‌تر در نظر گرفته اما جایی که صد درصد است. ، نرخ بالاتر در نظر گرفته شده است. که باعث می‌شود بخش عمده‌ای از کیک کوچک سدآوری در حمل‌ونقل ریلی نصیب دولت شود.

سبحان نظری در گفت‌وگو با گزارشگر یک با اشاره به رقابت‌های انتخاباتی شوراها به شرکت‌های راه‌آهن اظهار کرد: شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار اعلام کرد که شناسایی بازار خدمات کشش توسط لوکوموتیوهای حمل بار ریلی یک بازار انحصاری است و راه‌آهن قدرت اصلی را در اختیار دارد. دار ، آرای ه ی ی ض ع و و ی ی قی خ ا ی ف یی و و و راه ه ی ای ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ اما اخطار شورای رقابت از آن آغاز می‌شود که شرکت راه‌آهن به دستوری کدر این شورا سال گذشته است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد بازار حمل‌ونقل ریلی در اختیار راهمصد آهن دولتی دولتی ی ۰صود وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد بازار حمل‌ونقل است. افزودن: با وجود این، بخش خصوصی به‌صورت مستقیم اجازه فروش خدمات را ندارد. به‌دلیل تعاریف در شرکت راه‌آهن، بخش خصوصی باید لوکوموتیو خود را به این شرکت اجاره دهد که این خدمات را در بازار بفروشد، به همین دلیل می‌تواند دلیلی برای برقراری ارتباط مستقیم فنی با مشتریان این خدمات را نداشته باشد و از همین رو باید هر نرخی را انجام داد. که راه‌آهن تعیین می‌کند، بپذیرد.

رتبه اعلامی توسط شرکت راهآهن از فرمول رقابت کمتر است

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: راه‌آهن از سال‌های گذشته موظف بر اساس فرمول شورای رقابت بود، اما این کار را انجام نمی‌داد و نرخی را که تعیین می‌کرد از میزان محاسبه آن فرمول کمتر است. نرخی که راه‌آهن سال گذشته اعلام شد، 117 تومان یا 117 ریال به ازای هر هزار کیلومتر بار ریلی بود، در صورتی که بر اساس فرمول شورای رقابت این عدد 129 ریال می‌بود، یعنی 10 درصد بیشتر از نرخی که توسط راه‌آهن اعلام شد.

ظ داد داد: امال راه آه ۱۵۸۰ یال ر عکس اما هنوز این عدد محاسبه نشده چون کارگروهی در جلسه‌ای با مدیران راه‌آهن این محاسبات را انجام می‌دهد، اما راه‌آهن باید به این توصیه شورای رقابت متعهد باشد. شورای اصلی هشدار هم از این بود که چرا راه‌آهن به این دستور عمل نمی‌کند.

ی اج ص ه های ح ق ق ی: افاقا قاه که خش خاصیت ض اار د ی ن ه پ ارال ال. برای نرخ لوکوموتیو که بخش خصوصی با 30 درصد سهام شراکت دارد، رشدی که نسبت به پارسال اعمال می شود 35 درصد بود، اما در حق شبکه یعنی تعرفه دسترسی به شبکه ریلی که کاملاً در اختیار دولت است، نرخ رشدی که اعمال از درصدهای پایین تا پایین است. درصدهای ۹۰ درصد درصد است و برای بارهای عمده، متوسط ​​حدود ۵۰۰ درصد افزایش کره درصدهای ۹۰

نظریات بیان می‌کند: یعنی جایی که بخش خصوصی شریک و رقیب شرکت راه‌آهن است، این شرکت نرخ رشد را پایین‌تر در نظر گرفته اماکنی که به‌تنهایی یکه‌تاز است و صددرصد دارد، این نرخ در نظر گرفته‌شده بالاتر است. اینها تصمیماتی است که باعث می‌شود بخش عمده‌ای از سودآوری در بخش حمل‌ونقی ری باشد

شرکت روابط راه‌آهن با بخش خصوصی تخریب شده است

وی با بیان اینکه روابط شرکت راه‌آهن با بخش خصوصی کاهش یافته است، افزود: این شرکت همی خوبی با ویژگی‌هایی است که نمی‌توانیم مشکل را تشخیص دهیم و همین موضوع هم مورد اعتراض ماست و به وزیر راه هم نامه زدیم و اعتراض کنیم. ر حای که س ا ا ه ا ا ا خص صی صی خ ک و ی ی ر ر ا چ ی خص صی صی ی یاش زاش ای ای اای اس.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: آهن در یک سال راه و در دوران مدیریت جدید به این جلسات خاتمه داده و حاضر به هم‌نشینی با بخش خصوصی نیست، در حالی که همین اقدام هم غیرقانونی است. در بخشنامه ابلاغی معاون رئیس جمهور خطاب به سازمان‌های دولتی آمده است که هر تصمیمی می‌گیرند که از آن تصمیم خاصی استفاده می‌کند، وظیفه‌ای را که باید گفت وگو و محاسبات ویژه‌ای انجام دهد انجام شود تا حداکثر توافق مشترک انجام شود که این موضوع رخ دهد و ما اتفاق بیفتد. هم به رفتار راه‌آهن معترضیم.

نظری در پاسخ به اینکه آیا انتخابات شورای عالی رقابت در تغییر تعرفه خدمات لوکوموتیوهای ویژه تأثیرگذار خواهد بود، گفت: شورای رقابت یک نهاد قدرتمند در کشور است و علاوه بر آن بر روی آنها اجرا می شود، شان قضایی هم دارد. در ترکیب مسابقات شورای قاضی هم وجود دارد که می‌توان بدون مراجعه به شبه دادوگاه‌های کد کن در ک. امید ما هم به بالای این نهاد است و امیدواریم راه‌آهن زودتر از این فرمان امید ما هم به قدرت بالای این نهاد است و امیدواریم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا