اقتصادی

سودهای مردم پس از سال‌ها به دست‌شان رسید

پ از سال های س ش ه ه ه ه ه ه ه ز ز از ز ام آه جام ه د د و و ا اک س ای ن و ااد خاخ خخخخخخخخخخخ اتفاقی که کارشناس بازار سرمایه آن را یک تقویت نقدینگی موجد بازار و افزای می کند

به گزارش گزارشگر یک، شرکت‌های بورسی، سال مجمعی برای تصمیم‌گیری در رابطه با میزان تقسیم سود برگزار می‌کنند که نتیجه آن سود مجمع گفته می‌شود. سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع مالک سهام آن شرکت داشته باشد. طبق قانون، شرکت های بورسی تا هشت ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند کن ن سو د نقدی.

جا از ای که خ اخار ش هار قار د ا ا خ ز از و ز از س اه ساس دلیل آن هم عصر برخی از شرکت ها برای واریزی سود سهامداران از روش های سنتی و منسوخ شده بود که به غیر از منصرف کردن سهامداران از دریافت سود خود و رسوب سود در شرکت ها، تقریباً هیچ اثر دیگری نداشت. در واقع با حدود چهار سال از راه‌اندازی سامانه سجام می‌گذرد و شرکت‌ها می‌توانند بدون دردسر از طریق این سامانه، سود را به سهامداران واریز کنند، اما همچنان بر روش سنتی معرفی یک بانک برای دریافت سود و بررسی حضور سهامداران در بانک پایبند بودند. . این است که برخی از میزان سودها به قدری کم بود که برای سهامدار فقط به این میزان است که برخی از میزان سودها به قدری وجود دارد. مراجعه کند. تا امسال چراغ واریز سودهای رسوب شده از طریق سجام روشن شد و تا کنون سود سنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام به حسابشان واریز شده است.

واریز سودهای سنواتی به تقویت نقدینگی موجود در بازار می‌شود

نیما میرزایی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با اشاره به وعده رئیس سازمان بورس مبنی بر پرداخت سودهای رسوبی و تاثیر این اقدام در اعتمادسازی بازار توضیح داد: پرداخت سود سنوات گذشته یکی از آرزوهای دیرین توده‌های سهامداران بوده است. افای که ه ی ی ک ای، ک ک ک ایزن دات طاط طاع زای، ایش یشان یاف

وی افزود: واریز این سودها به صورت الکترونیکی یک خبر مسرت بخش است. طبیعتا با موضوع عملیاتی شدن بیشتر این و مشاهدات جامعه سهامداری، خوشبینی به تصمیم‌سازی اصولی سازمان بورس نیز تقویت خواهد شد و امیدوارم این رویه با جدیت و سرعت دنبال و تا پایان سال جاری تکمیل شود.

میرزایی در پاسخ به این سوال که پرداخت سودهای رسوبی چه تاثیری بر بازار می‌تواند داشته باشد، گفت: تفکر جاری بر بازار سرمایه و سهامداران این است که عموما علاقه‌مند هستند و وفادار به این بازار هستند و سرمایه‌های مازاد کسب می‌کنند در آن را در قالب سهام. یا سرمایه در بورس سرمایه گذاری می کند؛ بنابراین واریز این سودها باعث تقویت نقدینگی موجود در بازار و افزایو ش قدرت خریم اران شم. همچنین سهامداران به بازار سرمایه و صیانت کامل از سودشان نیز بیشتر و ترک‌های در سال ۱۳۹۹ برای بدنه اعتماد سهامداران با این تصمیمات درون سازمانی ترمیم خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه سود با اشاره به اطلاعات شرکت سهامداران، از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته، سنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار از طریق سامانه سامانه سجام به حساب بانکی سهامداران واریز شده است، اظهار کرد: برای شروع. و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام شده است. هر چند به نسبت کلیه شرکت‌ها و کلیه سهامداران، مسیر باقی مانده نیز کم نیست. ر که با ه و و ی ای ض د د ا ا ا اَپای ال ج ای ی ی ی و و س س ا ا ا ش.

میرزایی با بیان اینکه پرداخت‌ سودهای رسوبی از طریق سامانه سجام صورت می‌گیرد ولی همه مردم حساب سجامی ندارند، پیشنهاد کرد: اولا باید توجه کنیم که این موضوع را خود مشوق سجامی ‌شدن سهامداران (عمدتا تازه وارد) می‌شود که اتفاق بسیار مثبتی است. گ ا اک اراطات ی ر ب اهادان ازاز انال ج ج ج و و خ خ اساه ازازایه ی. ه ط اطاع گ ای ب رای و ه ه ط ط اطاع ک یای یام ه خ آخار ه اعاد ی ا اراز ه ن ن ن ن ن یگ یگ یگ یگ ا ا ا ا ا ا ا ا ا یکی ز ز از زای جای اس. وضعیت‌های منطقی به‌ویژه برای عرضه‌های اولیه و سهامداران عدالت که سجامی ‌نشده‌اند (البته با مدیریت دوراندیشانه) می‌توانند این معما را تکمیل کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا