فرهنگی

سوگواری «خالقی مطلق» و «داریوش آشوری» برای «ابوالفضل خطیبی»

جلال خالقی مطلق -شاهنامه‌شناس- و داریوش آشوری -مترجم- در پیام‌هایی درگذشت ابوالفضل خطیبی را تسلیت گفتند.

به گزارش گزارشگر یک، جلال خالقی مطلق، شاهنامه‌شناس که ابوالفضل خطیبی زیر کتابهای «شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی: طبع انتقادی» و «یادداشت‌های شاهنامه، بخش سوم» به زیور طبع آراسته، در پی درگذشت او نوشته شده است:
«زِ بادی کـو کٌـله از سـر کـنـد دور
گـیاه آسـوده باشـد، سـرو رنـجـور

درگـذشـت نابهـنگام دکـتـر ابـوالـفـضل خـطـیـبی، شاهـنامه شـناس نامـدار.
روزگار ما، ضایعـه بـزرگی بـرای اهـل ادب، بـویـژه دوسـتـداران حـماسه.
ملی ایـران اسـت. مـن از سـوی خـود و دیگـر هـمکاران بـنـیاد فـردوسی ایـن
فـقـدان بـزرگ را به هـمـســر ایـشان بانـو دکـتـر فــریـبا شکــوهی و دخـتـر.
ایـشان باـ غـزال و و ب زازان آ ـزیـز ز از د و و هـ هـ د ان و ا اب ف ا ف ف یکـ یکـ.
روان پاکـش در بهـشـت بـریـن جاویـد باد!»

همچنین داریوش آشوری، مترجم در پیامی که مجله بخارا آن را منتشر کرده است، نوشته شده است: «ابوالفضل خطیبی دست کم دو بار در فیسبوک، بی آن که میان ما آشنایی و روابط باشد، یادداشت هایی درباره نوشته های من درباره شاهنامه نوشته بود و همین باب ارتباط دورادور میان ما را گشود. از چند سال پیش تا همین دو هفته پیش ادامه داشت.
شیفته‌ شاهنامه بود و با هم درباره ویرایش متن آن گفت‌وگوی فراوان داشت و من با او درباره پیشنهادهای خود برای نگاه سنجشگران دیگر به ویرایش خالقی از برخی بیت‌ها می‌کردم. هار ای د اد ی ی اداش ک ی ی ی ااو ««اع« «« ا ز ز از »ز ش اه»»» نار »اه ». او نکات و پیشنهادهای مرا هم بر روی نسخه خود از ویرایش استاد خالقی یادداشت می‌کرد.
یاداش به خیر این پژوهشگر ارجمند و دوست مهربان.»

ابوالفضل خطیبی (زاده ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ در گرمسار) نویسنده، شاهنامه‌شناس و پژوهشگر زبان و ادب فارسی . ض هیئه ع آن زان و اب ف اب و ش ار ع ع ف د که ۲۱ ه ه ه د د ن ا ا ا از یاف.

«شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی: طبع انتقادی» به کوشش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی، «برگزیده مقاله‌های نشر دانش درباره شاهنامه»، «تقدیرباوری در منظومه‌های حماسی فارسی (شاهنامه و ویس‌ورامین)»، هلمر رینگرن، ترجمه‌های ابوالفضل خطیبی، بخش سوم با همکاری جلال خالقی و محمود امیدسالار، «به فرهنگ باشد روان تندرست: مقالات و نقدهای نامه فرهنگستان درباره شاهنامه» به کوشش احمد سمیعی گیلانی و ابوالفضل خطیبی، به مناسبت همایش هزاره شاهنامه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، «جشننامه فتح الله». مجتبائی» به کوشش علیاشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی، «فرامرزنامه بزرگ، از سراینده‌های ناشناش در قرن پنجم هجری» به کوشش ماریولین فان زوتفِن و ابوالفضل خطیبی، «شبرنگ‌نامه: داستان شبرنگ پسر دیوشناس سپید با ششم سراینده». هجری، به کوشش ابوالفضل خطیبی و گابریله فَن دِن بِرخ و «آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ هجونامه منسوب به فردوسی: بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت‌ها» از جمله آثار اوست.
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا