اقتصادی

سیمان دوباره اوج گرفت – گزارشگر یک

مجموعه سال گذشته محدودی ایجاد شده برای برق کارخانجات فولاد و سراد کل به گران است همان محدودیت‌های ایجاد شده برای سال گذشته محدودیت‌ها. به نحوی که قیمت سیمان در خرده فروشی‌ها از حدود پاکتی 50 هزار تومان با توران در 65 هزای توم ازی ها از حدود

به گزارش گزارشگر یک، پس از اعمال محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ هر میلیون میلگرد خبر می‌دهند و می‌گویند که قیمت هزارها از کیلویی ۱۸ تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰ هزار تومان و احتمال افزایش این نرخ وجود دارد. دارد. نوسان بازار مصالح ساختمانی پس از قطعی برق در شرایطی رخ داده است که سال گذشته نیز همین شرایط حاکم شد. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن سیمان هشدار داده بود که در صورت محدودیت ۵۰ درصدی برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان افزایش پیدا خواهد کرد و ظاهرا همین اتفاق نیز رخ داده است.

قیمت سیمان که تا چند روز قبل کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر پاکت بود آن اساس گزرش هو ا اساس گزرش هز. دلیل به نابسمانی بازار، شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخر و مناطوق هیار تیم یا شنیده‌ها حاکی دلیل دلیل دلیل نابسمانی بازار، شنیده‌ها است.

سازندگان: قطعی برق بهانه گرانی است

سازندگان مسکن که برخی از انتقادات را به تولیدکنندگان فولاد و سیمان می‌دهند، مدعی هستند که این شرکت‌های برق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت می‌کنند و قبل از قطعی قدرت خود را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهند. در این خصوص فرشید پورحاجت ـ عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان به گزارشگر یک گفت: در تولید مصالح ساختمانی، کارخانه‌ها کاملاً هدفمند به دنبال افزایش قیمت هستند و نظارت بر عملکرد آنها نیست.

وی با بیان اینکه گرانی مصالح ساختمانی باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن می شود افزود: باد می‌آید سیمان و فولاد گران می‌شوند، باد می‌شوند دوباره گران می‌شوند. قط ه هاه اس ا ط اطاع دای و یان صاح ساح س ا ا ا ا ا اعال

پورحاجت با بیان اینکه هر تن سیمان در کارخانه به 900 هزار تومان می رسد، گفت: در واقع هر پاکت سیمان در کارخانه 45 هزار تومان، به این عدد 9 درصد بر ارزش افزوده، هزینه های حمل و نقل، سود سرمایه ها، کارگر و غیره است. هم اضافه می شود. نهادهای ساختمانی وارد بازی سفته بازی و بورس بازی شده و سوء استفاده‌هایی اوگت مید فر یی.

بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر؟

انتقادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در شرایطی که مطرح می شود، مدکن سال گذشته آن ادر شته ادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در وجود ۳۰ نفر واسطه سیمان که مصرف کننده و تولید کنده را نابود کرده سخن گفت. به گفته جمارانیان این عده بیش از ۱۵ سال است که بازار سیمان را در دست دارند.

در تولیدکنندگان سیمان، عین استدلالی برای نوسانات این بازار دارند. عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، چند روز قبل، به گفته گزارش شده است: به هر میزان تولید برقی که در سال گذشته کارخانه‌های سیمان مصرف برق داشته‌اند، ۵۰ درصد آن میزان مصرف برق خواهد داشت. ای ض ب هاه ش ک اخای یان یان ن د د اده ه و و ک آ ه ه ه خ خ خ خ خ خ ی از برای تامین برق مورد نیاز، باید تولید شود.

وی خاطر نشان کرد: با خواب تولید، کاهش در کشور جدی خواهد شد که این موضوع باهش تولید می شود علت افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد بود. ما به‌عنوان تولیدکننده از بورس کالای سیمان خود را عرضه می‌کنیم و تأثیری برای ما می‌خواهد و مازادی مازادی برای ما ایجاد کند اما ممکن است در بازار آزاد می‌شود.

همچنین برخی واحدهای بزرگ تولید کنده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیت های اعمال شده هشدار داده شد. فولاد خراسان اعلام کرد: پیش بینی می‌شود در اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیش‌بینی شده برای دوره چهار ماهه به تعداد حدود ۶۰ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.

با وجود این شرایط، نابسامانی بازار مصالح ساختمانی می‌توان ساخت مسکن رار هد حوت ای که آیا بازار مصالح ساختمانی می‌تواند شرایط، نابسامانی را فراهم کند. ر حال حاض ت چه چهار ی واح هض م را ر کار خ قار ه ا از زاه زای خاخ ساخ س. پیمانکاران اینگونه بیان می‌کنند که هر نوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی در گذشته می‌تواند پروژه‌ها را با رکود اجرا کند، طرح سوئی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد داشت که بار آن بر دوش می‌افتد.

روستاییان و کابوس گرانی مصالح ساختمانی

شای ز از هه هه از زای صاح سای س ا ا ر و ییایی یی که ن و زیازی وای وای راد از آبان سال گذشته روستاییان در انتظار افزایش سقف‌ها از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد هستند و هنوز سازمان برنامه و بودجه پرداخت ما‌التفاوت این تسهیلات را انجام نمی‌دهد. این در حالی است که از سال گذشته تا کنون تأسیسات ساختمانی حدود 40 درصد افزایش می یابد، این در حالی است که در سال گذشته تا کنون تأسیسات ساختمانی وجود دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا