عمومی

شجاعت و تیزهوشی «سیدعلی» کابوس ساواک بود

سیدعلی اندرزگو از شخصیت‌های تأثیرگذار و مهم در روند پیروزی انقلاب به شمار می‌رود مردی که به مدت 15 سال کابوس ساواک بود و برای ماموران سرنخی پیدا کرد این ام بدود که یود کازمان مردی که به مدت 15 سال کابوس ساواک بود و پیدا شد.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه «جوان» در ادامه نوشت: ساواک برای پیدا کردن ردی از سیدعلی، تمام کشور را به شهر میگشت و هر بار که فکر میکرد تا سیدعلی چیزی نمانده، دست خالی برمیگشت را دستگیر کند. تیزهوشی شهید اندرزگو باعث می‌شود تا مأموران ساواک همیشه قدم‌هایی از عقب‌تر باشند. حتی مأموران ساواک هویت اصلی او را نمی‌دانستند و با نام روبه‌رو بودند. سیدعلی اندرزگو هر بار در کسوت یک شغل و با چهره‌های تازه دیده می‌شود و پیدا کردنشان شغل و با.

آشنایی با شهید نواب صفوی

شخصیت روحانی مجاهد و عالم مبارز، شهید سیدعلی اندرزگو در دوران شکل گرفت واکه کشور شخصیت شهید سیدعلی جنبش ملی شدن صنعت نفت، حکومت نظامی در تهران، اعدام انقلابی هژیر توسط سیدحسین امامی و سپس اعدام امامی، تبعید و بازگشت آیت الله کاشانی، جلسات مکرر آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام، اعدام انقلابی رزمآرا توسط خلیل طهماسبی و تعطیلی بازار تهران از جمله حوادث بود. که سیدعلی از زمان نوجوانی شاهدش بود. اندرزگو از دوران نوجوانی سری پرشور داشت، با دقت و در این وادث سرنوشت ساز، همیشه در مبارزات سیاسی مبارزات سیاسی علیه حکومت شاه فعالیت می کرد.

نقطه عطف زندگی شهید اندرزگو به زمان آشنایی با شهید نواب صفوی برمی‌گردد. سیدعلی در نوجوانی با شهید نواب صفوی آشنایی پیدا کرد و این آشنا یی آغازگر مسیر شنایی آشنایی منش و شخصیت این روحانی مبارز در ذهن و ضمیر شهید اندرزگو اثری ژرف گذاشت و این تأثیر روحی، آشنایی با تشکیلات فداییان اسلام و راه مبارزاتی آنها بود که در تعیین مشی مبارزاتی شهید اندرزگو نقش آفرین بود. شهید اندرزگو علاقه زیادی به شهید نواب صفوی داشت و همین مسئله باعث شد او با آش کیلات.

آغاز زندگی مخفیانه

شهید اندرزگو که در آن سالها را به سلاح علم و ایمان مسلح خود میساخت، سرانجام با درک و لمس روح نهضت 15 خرداد سال 1342 به رهبری امام خمینی (ره) در سن 18 سالگی گام به مبارزه با رژیم پهلوی گذاشت. شهید اندرزگو در جریان قیام 15 خرداد یکی از عوامل تظاهرات پرشور مردم بود که همان شب با اهدای کتابی از امام (ره)، مورد تقدیر قرار گرفت.

شهید اندرزگو پس از قیام ۱۵ خرداد دستگیر شد و در زیر شکنشه‌هارد و طاقت ادرسا . از آن زمان، وارد شاخه نظامی «هیئت مؤتلفه اسلامی» شد و در اولین حرکت خود در حالی که 19 سال بود، در اجرای انقلابی نخستوزیر وقت، حسنعلی منصور، سرسپرده آمریکا و عامل تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی (ره)، همکاری کرد. .

با دستگیری شهید محمد بخارایی سایر مجریان طرح اعدام حسنعلی شهید محمد بخارایی سایر مجریان طرح اعدام حسنعلی منصور شوز سعیدعلی گگاکدش شهید محمد مجریان شستگیری همچنین ماهیت سازمان جدید هیئت‌های مؤتلفه نیز برای آنان مکشوف شریک رو شهید اندرزگو آزگو همچنین ماهیت سازمان جدید هیئت‌های مؤتلفه نیز خواهد بود. با وجود دستگاه های رژیم امنیتی رژیم پهلوی که حتی خانواده و نزدیکان شهید اندرزگو را نیز نشانه گرفته است، وی با مخفیانه و با زیرکی و هوشیاری از کشور خارج شده و به عراق سفر کند. از آن پس، رژیم به شدت در تعقیب او بود و این روحانی مجاهد برای این که مورد شناسایی قرار گیرد با نامهای مستعار و چهره های متفاوت ظاهر ظاهر متفاوت ظاهر متفاوت ظاهر متفاوت ظاهر متفاوت ظاهر متفاوت ظاهر متفاوت ظاهر متفاوت. ظاهرد سید در میان همرزمانش به شجاعت و نترس بودن شهره شده بود.

کبری سیلسپور، همسر شهید اندرزگو، در خروج همسرش از کشور چنین میگوید: «سید با شناسنامه جعلی کشتی سوار می شود و در کشتی با ترفندی ناخدا راضی می کند که کشتی را به سوی ساحل عراق در اروند ببرد و قبل از آن ناخدای کشتی متوجه می شود. شود پیاده می شود (یکی از دوستان شهید نیز همراهش بوده است) و به سوی خطوط مرزی مرزی کرا. مرزبانان عراق راه را بر آنان میبندند و از آنان کارت شناسایی میکنند که شهید اندرزگو میگوید: «ما طلبه هستیم و برای درس خواندن کنار دریا آمدهایم و کارت شناسایی در نجف است» و بدین صورت به نجف میرود ». شهید اندرزگو چریکی بود که دامنه مبارزاتش، از لبنان تا افغانستان برانگیخت. او در مدتش در لبنان، در تشکل بخشیدن به گروه‌های بسیاری از مبارزان پراکیدر کیی گر.

مبارزی به نام شیخ عباس تهرانی

شهید اندرزگو در سال 1345، به ایران بازگشت و در حالی که ساواک به شدت به دنبال دستگیریاش بود به قم رفت و در کسوت روحانیت در حوزه علمیه با نام مستعار «شیخ عباس تهرانی» به تحصیل پرداخت و دوباره سرگرمی فعالیت های انقلابی شد. هر وقت فرصتی پیش می‌آمد با سخنرانی‌های پرشور خود در شنوندگان تأثو یر بسزایی می‌آید. در سال 1346 یکی به یکی از ابزارهایی که از منابع نفوذی ساواک باز می گردد، اما در سال 1346 از منابع نفوذی استفاده می کنند.

او چنین بود که ساواک پرونده‌های را به نام «شیخ علی تهرانی» تشکیل داد. افزایش حساسی ت‌های ساواک باعث شد تا وی به مدرسه علمیه چیذر رفته و در آنجا ول اماظه‌ها و افزایش‌های ساواک باعث شود تا وی به مدرسه چیذر شود. در چیذر تحصیل علوم دینی و مبارزاتش را از نو و در بعدی دیگر آغاز کرد.

شهید اندرزگو، در تسلیح و تجهیز انقلابیون و یاران امام خمینی (ره) نقش مهمی داشت و در عین مبارزه، هرگز لحظه ای از وظیفه ای از وظیفه تبلیغی خود کوتاهی نکرد. او با ایفای نقش های مختلف و با استفاده از ماهرانه از لهجه های مختلف، داشتن کانال های قوی و قوی ارتباطی مجزا، نزدیک به 15 سال، یکی از مخوف ترین سازمان های امنیتی را حیران نگه دارد. دیدارهایش با امام با لباس مبدل بود تا شناسایی شود. امام خمینی با شنیدن خبر شهادت سیدعلی می‌فرماید: «شهادت ایشان سنگین است. اگر ۱۰ نفر مثل آسیدعلی داشتیم، می‌توانیم دنیا را زیر سلطه اسلام ببریم.»

شهادت با زبان روزه

زمانی که سیدعلی اندرزگو مخفیانه به ایران بازگشت، تصمیمی مهم گرفته بود. هدف او این‌بار ترور شخص شاه بود. این تصمیم شهید با اوجگیری حرکت مردم در انقلاب اسلامی، در مشهد رمضان ۱۵۷ مدر. زمانی که سیدعلی اندرزگو خود را روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان آماده می کرد، ساواک بار دیگر از حضور او در ایران مشخص شد. از آنجایی که عوامل رژیم پهلوی میدانستند در شرایط بحرانی سال 1357 هر حرکت اندرزگو می تواند تاثیرات نیروهای قوی داشته باشد، با تمام وجود در یافتن برآمدند. نمایندگان ساواک شهرهای قم، مشهد و تهران را کاملاً زیر نظر داشتند. تلفن‌های تمام عشقی که می‌توانستند با او ارتباط برقرار کنند

روز هجدهم رمضان، سید در تهران با یکی از دوستانش تلفن تماس گرفت ردو به او اطلاع داد ام آناو اطلاع داد اک روز هجدهم روز هجدهم. ساواک از این مکالمه باخبر شد. مأموران غروب روزدهم یعنی نوزدهم یعنی که مصادف با مصادف بود با مصادف با دوم نزدیک افطار در محل حاضر شدند و او را محاصره کردند. سیدی که نمی‌خواست زنده به دست ساواک بیفتد به گونه‌ای حرکت کرد که مأموران تو را کناد دست ساواک بیفتد به سید که نمی‌خواست زنده ده شود. پس رگبار گلوله را به سویش گشودند و او در نوزدهم ماه مبارک رمضان در خون خود غلتید. در آخرین لحظات حیات چند برگ از نوشته‌های محرمانه دفترچه یادداشت شد و در ادانه گذاشتن و در ادهان گذاشتن در آخرین حیات چند برگ از نوشته‌های امام خمینی (ره) در مورد شهادت این مبارز ناپذیر فرمودند: «همان شبی که این روحانی مبارز به شهادت رسید، خبر شهادتش را برای من تلگراف کردند و به شدت از این موضوع ناراحت شدم و غصه خوردم که ما محرومیم از نعمتی. مانند شهید اندرزگو که تجربه‌های گرانبهایی در مبارزات داشت.»

پسر شهید اندرزگو درباره شهادت پدر و فهمیدن خانواده میگوید: «شهید اندرزگو در شهریورماه 1357 و در ماه مبارک رمضان به شهادت رسید، ولی ما تا زمان پیروزی و ورود امام (ره) به ایران که بهمن ماه بود، از این حادثه خبر نداشتیم. روزی که امام (ره) وارد کشور میشدند، ما تلویزیون را نگاه میکردیم که ایشان هم همراه ایشان هم همراه امام (ره) باشند و با ایشان وارد کشور شوند. حضرت امام (ره) به کشور آمدند و در مدرسه آسایشگاه مستقر شدند، فرمودند خانوادده آقای اندرا مدند در آنای اندرزگی را مدند و در مدرسه آرامش مستقر. ما به دلیل مبارزات پدر و تحت تعقیب همیشه در حال نقل‌مکان از شهردی به شهر دیگر بو هستیم. به همین دلیل هیچکدام از اطرافیان امام (ره) نشانی ما را نداشتند، اما خود امام (ره) در آخرین دیدار پدر ما با ایشان، شنیده بودند که ما در مشهد ساکن هستیم. این شد که آیت‌الله طبسی و سایر دوستان ما را پیدا کردند و خدمت امام (ره) بردند. به یاد دارم زمانی که در تهران و مدرسه رفاه خدمت امام (ره) رسیدیم، ایشان دو برادر کوچکتر من را یکی از هفتماهه و دیگری دو ساله را روی پاهای نشان دادند و ما را تفقد و مهربانی کردند. ایشان پس از کمی مقدمهچینی خبر شهادت پدر را به ما دادند .. »خانواده شهید اندرزگو پس از انقلاب متوجه میشوند مزبور سیدعلی در قطعه 39 بهشت ​​زهرا (س) قرار دارد.

خیلی از کسانی که مدتی را با اندرزگو گذرانده اند، معتقدند در درون وکل علی، توکلی که از اعتقاد راسخ او به نصرت الهی و غیبی بود. او از همان اوایل زندگی، به مسائل دینی پایبند و مراقب و بسیار مهربان و خوشرو بود. در هیچ زمانی، از کمک به افراد تهیدست و مستضعف کوتاهی نمی‌کرد. با این که در طول زندگی مبارزاتیِ خویش، مبالغ هنگفتی پول در اختیار داشت مدگڌ ک مدی ی. در کوران مبارزه، از امر خودسازی و پرداختن به خویشتن غافل نبود و در عین حال، زندگی خانوادگی و وظایف خویش را فراموش نمی کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا