استان ها

شروع ناامیدکننده شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال با شکست خانگی

به گزارش گزارشگر یک آذربایجانغربی، اَر یای اَ ار اَ و صفه صفه اصفهان ه و و وای سال سال ای ا ای اَ صفهای صفهای هان ر.

تیم شهرداری ارومیه که بسیار دیر و با اما و اگرهای متعدد وارد لیگ برتر والیبال شد در حضور جمعی از مسئولین شهرداری که از اعضای مخالف تیم داری شورای شهر در این مسابقه بسیار پراشتباه ظاهر شد و در ست اول ۲۵ بر ۲۰، در ست دوم. ۲۶ بر ۲۴ و در ست سوم ۲۵ بر ۱۹ به گیتی پسند باخت و تنها در ست شدو ۲۵ بر ۱۸ پیر.

شهای ار ا ا ای جهاگی ی ا ا ی ک ک ک ک ک ک ک ی اد ه ا سود تات آات اآن ااب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.

نماینده ارومیه پیش از این قرار بود در هفته نخست در این سالن با شهردارون گنبد مسابقه ده.

هفته سوم لیگ برتر چهارشنبه هفته آینده و شهرداری ارومیه در ررد جان ادا مس این شرهر.

جهانگیر سیدعباسی سرپرست شهرداری در اظهارنظری کوتاه در مسابقه امروز را به گردن بستن تیم و شروع دیر تمرینات، بازی تدارکاتی و جوانی بازیکنان را نداشتند.

48

دکمه بازگشت به بالا