عمومی

ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان سمنان برگزار می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ه گزاش خ گار ه ، االاس عاص اهی ع ع گف گف ب ا ​​ا ا ا پروماتور ه ص ج جازی هیئات مذهبی استان سمنان همزمان با سراسر کشور در روز جمعه سی ام اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، بیان کرد: دفاتر و تبلیغات اسلامی در سراسر استان در حدود دو ماه قبل و تبلیغات، نشست‌های توجیهی و صدور آیین نامه مرتبط با این رویداد را برگزار می‌کند. هیئات مذهبی و فعالان این حوزه هستند و تبیین و تبلیغ این مهم گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد طی روز جمعه در تمام تبلیغات برگزار شد، آمی برگزاری خواو هیئات استان سمنان یک مکان مهم مذهبی و اجتماعی است که می‌شود و در تمام شهرستان‌ها به صورت پرشور پای کار آمده و افراد زیادی نیز نامزد شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه ۶۸ نفر در این انتخابات نامزد شده اند که از این تعداد ۴۰ نفر انتخاب شوند، بیان کرد: سیاست کلی سازمان تبلیغات اسلامی کشور و اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مشارکت فراگیر، گسترده و پرشور شبکه است. هیئات مذهبی در شکل گیری این مجمع مردمی است.

عبدالهی با بیان اینکه یکی از شبکه های مردمی بسیار پرظرفیت ما در کشور است، هیئات مذهبی هستند که راهبری این شبک توسط خود مردم در قالب شورای هیئات شهرستان مذهبی و در سطح استان شورای هیئات مذهبی استان سمنان انجام می‌دشود، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به شبکه مثلده خادم کوانا.

وی افزود: چیزی که برای ما مهم است، کمی و کیفی دارد هیئات مذهبی استان سمنان و همچنین مشارکت هر چه بیشتر شبکه هیئات مذهبی در حل مسائل فرهنگی، تربیتی و اجتماعی شهرها و روستاها و همچنشینان استان محسو.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه گفت: از نظر ما همه هیئات ذه ه ا ای ق آاک ااخابات را دان و ناز راز ر یگ جی ن چیز ب ب ه ر آه ت که ع اه ش که که که که که هیئات مذهبی در شهرستان‌ها اجرا می‌شود و از نظر اداره کل تبلیغات اسلامی هشدی نامزدی ارزدی ارزی

به گزارش آنلاین، هفت صندوق در سطح استان اقدام به انتخاب اعضا کرد هیئات مذهبی می‌کنند و منتخبان به مدت چهار سال بردار این مسئولیت خواهند بود.

دکمه بازگشت به بالا