اقتصادی

صعود بورس چه تاثیری روی ارزش سهام عدالت گذاشت؟

روند پیشرفتی بازار سرمایه باعث افزایش ارزش واقعی سهام عدالت نیز می شود و ارزش واقعی سهام 292 هزار تومان در اواسط فروردین ماه بیش از 11 میلیون تومان بوده است، طبق آخرین امار به بیش از 12 میلیون تومان رسیده است.

پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را مشاهده کنند. این ارزش یکسان نیست و تحت تأثیر نوسانات افزایش بازاری یا کاهشی می‌شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش یک میلیون تومانی در 20 اسفند سال 1399، 18 میلیون و 780 هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در 16 تیرماه سال 1400 تا 14 میلیون تومان و 700 هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای اولین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خرداد م1ی مال و خرداد م1 یی سهامی که در روزهای اولین آزادسازی

در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومان بیش از 12 میلیون و 500 هزار تومان و در 28 آبان ماه حدود 11 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد. به طوری که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه 492 هزار تومان در گذشته، 10 میلیون و 351 هزار تومان قیمت داشت.

در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه 492 هزار تومان 11 میلیون و 500 هزار تومان بود که با توجه به افزایش بازار در روزهای گذشته، این رقم به حدود 12 میلیون و 275 هزار تومان رسیده است.

بطوریکه چندین بار امکان فروش این سهام برای مشمولان وجود ندارد و این افراد هم باید منتظر تصمیم برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا