اقتصادی

صندوق حمایت از توسعه زعفران در خراسان رضوی آغاز به کار خواهد کرد

گزارشگر یک/خراسان رضوی وزیر جهاد کشاورزی از آغاز فعالیت صندوق حمایت از توسعه زعفران در خراسان رضوی با 200 میلیارد تومان سرمایه اولیه از اعتبارات تصویب سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی خبر داد.

سید جواد ساداتینژاد عصر در جلسه شورای اداری خراسان رضوی که در سالن همایشهای صداوسیمای خراسان رضوی با حضور رئیس جمهور امروز برگزار شد، اظهار کرد: 850 هزار منطقه در خراسان رضوی زمین کشاورزی وجود دارد که سالانه 7.5 میلیون تن محصول می دهد و 43 هزار میلیارد تومان. درامد سالانه دارد و 18.5 درصد نیروی مستقیم ایجاد کرده است که با صنایع وابسته می شود 34 درصد و 6.7 درصد تولید ناخالص استان را شامل می شود.

وی افزود: استان چند مشکل اساسی دارد. ۴۸ هزار کیلومتر کانال و نهر سنتی دارد که ۲۳ هزار کیلومتر آن کانال سامتلومتر و نهر سنتی دارد که ۲۳ هزار کیلومتر آن ساماندهی شده است. 7000 قنات در خراسان رضوی وجود دارد که در مجموع 63 هزار کیلومتر طول دارند ک 000 هزار هزار

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ۱۵ هزار زمین در استان مستعد سامانه‌های آبیاری ۲۳ درصد زمین‌ها سند دارد. مازاد صنعت صنایع فراوری در این استان داریم. ۵۸ واحد رب گوجه در استان داریم که اکنون یک سوم این واحدها فعالیت می‌کند. ۳۱ کارخانه آرد داریم که ۳۰ درصد این تعداد، فعال اند.

ساداتینژاد با بیان اینکه ظرفیت بسته بندی زعفران استان 650 تن است ولی 30 درصد از این ظرفیت فعال اند، گفت: انجام راهکار این است که صنایع تبدیلی در این استان بالاتر از ظرفیت ممکن شود و از آن استفاده شود. .

وی با بیان اینکه نهاده مورد نیاز خراسان رضوی، از بندر امام به این استان وارد می شود، عنوان کرد: باید از بنادر دیگر نهادها به این استان وارد شود تا تولید کاهش یابد. ۲۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات این سفر مربوط به بخش کشاورزی آمد شن استان اسر که مشد استان است که ۶. صندوق حمایت از توسعه زعفران در استان با 200 میلیارد تومان سرمایه اولیه اعتبارات در استان با 2000

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا