فرهنگی

ضرورت انجام کار فرهنگی برای مقابله با ایران‌هراسی

آموزش زبان فارسی در حوزه سیاست خارجی و آموزش زبان فارسی در نشستی با عنوان «بررسی سطوح کلان بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان» که در ادامه هشتمین گردهمایی سالانه مؤسسات فعال در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان برگزار شد به ارائه نظرات خود در این حوزه. پرداختند.

به گزارش گزارشگر یک و به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، در ابتدای نشست «بررسی ظرفیت های کلان بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان» در هشتمین گردهمایی سالانه مؤسسات فعال در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان که روز یکشنبه (هشتم ماه اسفند 1400) به میزبانی دانشکده می رسد. روابط‌الملل وزارت امور خارجه در محل دفتر مرکز مطالعات این وزارتخانه برگزار شد، علیرضا دلخوش معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور علیرضا بیان کرد: زبان فارسی و آموزش آن صرفاً یک موضوع آموزشی و فرهنگی است که به این منظور در سال 96 در وزارت امور خارجه مستقل مستقل با عنوان زبان فارسی و زبان شناسی داریم. در اصول سیاست خارجی افزایش قدرت ارتباط‌گیری به عنوان یکی از ردراد یق قدر خرم در کرم در اصول سیاست افزایش قدرت ارتباط‌گیری به عنوان یکی در برابر جهانستیزی و ایرانستیزی ایرانستیزی، زبان فارسی شاهراهی است که در اولویت های وزارت امور خارجه قرار دارد و به عنوان محیط سازی برای توسعه برای این منظور شناخته می شود.

معاونت‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه خارجی بیان می‌کند: همچنین در رابطه با آسیب‌شناسی‌های موجود در این رابطه با توجه به ارتباطاتی که با فرهنگ‌های مختلف وجود دارد، بازخورد آموزش زبان فارسی در خارج از کشور را بررسی می‌کند و نتایج آن را بازخورد می‌کند. را به نهادهای مختلف ارائه می‌کنیم.

دلخوش در ادامه با بیان اینکه اولین آسیب یا آسیب در خصوص آموزش زبان فارسی است این است که آموزش فارسی با موضوع شغل و اقتصاد زبان ارتباط دارند، گفت: مهمترین آسیب برای گسترش زبان فارسی، محصولاتی نیستند که اقتصادی و فرهنگی برای یادگیری این موضوع. زبان را ایجاد می‌کند. موضوع دیگر زبانهای رقیب هستند. مثلاً زبان ترکی در رقابت با زبان فارسی از داوطلبان یادگیرین زبوان فارسی خه نکند.

معاونت های فرهنگی و سمن های مرکز دیپلماسی مرکز الارجه در همکاری های خود در امور خارجی در ایراد سخنان خود از فعالیت های بنیاد سعدی در حوزه آموزش زبان فارسی زبان فارسی گفت.

انجام کار فرهنگی برای مقابله با ایران‌هراسی

در ادامه این نشست، حسین روزبه، معاون امور بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی زبان فارسی را یکی از نقاط کانونی تمدن نوین دانست و با بیان اینکه رویه ها و مکان های محلی اسلامی هر چند قابل ستایش است، اما کافی نیست، به فعالیت در حوزه شبکه سازی اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزشی به فضای مجازی به عنوان ابزاری که باید مورد مداقه قرار گیرد. قرار گرفتن و البته در این دوران در این حوزه آزمون خود را به خوبی انجام داده است. اما آنچه به عنوان خلاء در این حوزه با آن مطرح است، این است که زبانآموزان می توانند از آموزش رها شوند که در این رابطه باید مراقبتی در حوزه حمایت و حمایت از آنها صورت گیرد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پس از استفاده از تمام توان خود آماده شود. در خصوص گسترش زبان فارسی در دنیا است.

مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت امور خارجه همچنین از سخنرانان این نشست تخصصی بود و با بیان اینکه ما می توانیم گروه هایی را از زبان آموزان یا ایراندوستان مقیم خارج از کشور را ترغیب کنیم و دولت نیز موظف شود به این زبان فارسی بیاموزد که در این رابطه رایزنان فرهنگی می توانند تلاش کنند، یکی گفت: در حال حاضر مدارس بین‌المللی بین‌المللی مستقر در تهران برای این ظرفیت‌ها اعلام آمادگی کرده است تا در کلاس‌هایی از جهان که کثرت جعیتی ایرانیان یا ایراندوستان هستند، زبان‌آموزی، مولوی‌شناسی و … از طریق فضای مجازی شروع به آموزش کنند، چرا که پتانسیل بالقوه‌دای در این رابطه است. اگر بنیان سعدی در این رابطه وجود داشته باشد می‌توانیم از این ظرفیت عظیم استفا کنیم

او در عین بیان کرد: نکته دانش بعدیآموزان و ایراندوستانی مقیم از کشور هستند که خانواده های آنها دارای زبان دوم اسلامی هستند، یعنی فارسی را بیاموزند و با کتابهایی که در رابطه با وحدت اسلامی وجود دارد، آشنا می شوند. این موضوع انگیزه برای خانواده‌هایی است که هویتی در خارج از کشور دارند. همچنین از مناطق دیگر حوزه شبه قاره هند به ویژه کشور افغانستان است که زبان فارسی را به زبان علم میدانند و باید توجه ویژه به این منطقه نهفته داشته باشیم.

در ادامه این نشست، هاشمی، سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور موضوع ایرانیان خارج از کشور را موضوعی پیچیده دانست که برای مقابله با آن باید مهندسی داشت و هدف جامعه را در نظر گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد و از این که در دولت سیزدهم، رئیس جمهور کار ویژه برای دستگاه های مختلف در این رابطه گفت: و افزودن: هدف ما این است که نسل‌های دوم و سوم ایرانی خارج از کشور می‌توانند به شور بپردازند. در نشست دیماه رئیس جمهور با ایرانیان خارج از کشور آیت الله رئیسی به این موضوع اشاره کرد که کارهای فرهنگی برای مقابله با ایران هراسی باید در خارج از کشور مورد توجه قرار گیرد و در این بنیاد سعدی پذیرفته شود.

او همچنین از این گفت که جلسه شورای عالی امور ایرای عالی خارج از کشور خارج از کشور در خردادماه سال 1401 با حضور رئیس جمهور رئیس جمهور برگزار می شود.

سرپرست عالی ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه در حوزه جوانان و نوجوانان در حوزه زبانآموزی برنامه هایی داریم، توسعه زبان فارسی، قدرت نرم افزار ایران به ایرانیان و ایراندوستان امور خارج از کشور است و از بنیاد سعدی تشکر می کنیم که در آن تدوین شد. زیرساخت های این موضوع و تامین معلمین آموزش زبان فارسی اعلام آمادگی کردند.

انجام کار فرهنگی برای مقابله با ایران‌هراسی

امیرسعید کرمی، معاون امور بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از دیگر سخنرانان این نشست حفظ زبان فارسی را از وظایف تاریخی ما عنوان و بیان کرد: علاوه بر تکلیف، قوانینی داریم که در رابطه با گسترش زبان فارسی ارائه شده است. سازمان و ادارات ما در 40 سال گذشته در دنیا بیش از حد برای گسترش زبان فارسی داشته اند که از جمله آن، ارسال اساتید به نقاط مختلف دنیا برای آموزش فارسی زبان بوده است. با علم پزشکی بیماری نیز بخش آموزش‌های مجازی را می‌توان فعال کرد، رامو در بحث در یک بیماری ام‌سلمانی. همچنین از سه هزار دانشجوی دوره های تحصیلات تکمیلی و دکترا برای آموزش زبان فارسی در زبان فارسی در زبان فارسی در زوزه های مختلف است.

سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همچنین گفت: در رابطه با مشکلات ثابت داریم ولی با مانندی مانند هند در ارتباط هستیم که افراد زیادی برای آموختن چران زبان فارسی در آنجا داریم. همچنین در کشور اردن 400 دانشجوی زبان فارسی داریم و در ایالت بلوچستان پاکستان دانشجویان بسیاری دارند که به آموزش زبان فارسی علاقه مند هستند. اما شرایط هر کشور با کشور دیگر متفاوت است.

در پایان این نشست روزبه فلاحت‌پیشه، معاون امور بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع بندی از موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: صحبت از زبان فارسی به یک نیاز است و برای ترجمه به آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی به عنوان وظیفه خود تلاش می کند که مسیری را برای کسانی که می خواهند زبان فارسی را یاد بگیرند، ارائه کنند. این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و مرتبط با این موضوع است که چگونه علان حوم.

امور مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در موضوع شبکه سازی برای توسعه زبان فارسی بررسیان کرد: تصمیم گیری در مورد بنیاد سعدی در این خصوص انجام می شود و باید از سوی دستگاه های دیگر نیز این کار را انجام می دهد و این را یکی می کند که می تواند به شبکه کمکی کمک کند. کند.

او در پایان گفت: باید بسترها در مقابل را آماه کنیم که این مورمد شم را توسعه داد کی گبان در او در پایان گفت: باید بسترها در مقابل را.

در پایان این نشست نیز جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با موضوعات مطرح شده برگزار شد.

انجام کار فرهنگی برای مقابله با ایران‌هراسی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا