فرهنگی

ضرورت همراهی دستگاه های اجرایی کشور برای حل مشکلات جامعه ایثارگران و شهدا

گزارشگر یک/خراسان شمالی عاو ئی ج و و یاد و ار ایثاگ ا یث اتار مام آهی مام جاه ج اج یی یی ای رام یثاه ایثاگ یثان وان.

به گزارش گزارشگر یک، دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عصر امروز ۱۶ شهریور ماه در جلسه شورای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی اظهار کرد: تنها مجموعه بنیاد شهید و امور ایثار پاسخگوی مطالبات این خانواده ها نیست. بلکه همراهی تمام دستگاه های اجرایی کشور در حل مشکلات این خانواده امری ضروری است.

ی افز: ۱۰ اَتارات داه جای جاج یی و ص اَتارات

وی با بیان موضوع خانواده های شهدا و ایثارگران به صورت ملی حل نمی شود، گفت: استخدامی دستگاه های اجرایی کشور محدود است اما می توان مشکل آنها را با تشکیل کارگروه ویژه فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد، حل کرد.

دکتر قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برای ۲۴۷۲ نفر از ۳۷۱۷ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران خراسان شمالی مسکن تامین نشده که امیدواریم وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اهتمام داشته باشد.

وی به موضوع ساماندهی گلزارهای شهدای خراسان شمالی نیز اشاره کرد و افزود: از ۳۷۷ گلزار شهدا، ۲۸۹ گلزار ساماندهی شده، ۷ گلزار در دست اقدام و ۸۱ گلزار نیز ساماندهی نشده است.

رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه خانواده شهدا و ایثارگران فقط میراثداران جنگ و دفاع از دفاع، افزود: این خانواده ها ستون انقلاب را حفظ کرده اند. نهضت مبارزه با دشمنان ادامه دارد و هدف از این نهضت ایجاد الگوی مباد ناسب ابرای نسل امرون است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا