اجتماع

طراحی شهرها چگونه بر گرمای محیط شهری تاثیر می‌گذارد؟

گزارشگر یک/خراسان رضوی بیشتر اوقات در تغییرات آب و هوایی، بر آن شهرها و ساکنان آن صحبت می‌شود اما کمتر به این موضوع توجه می‌شود که شهرها و به ویژه برنامه‌ریزی‌ها و طراحی آن می‌توانند آب و هوا را از طریق شکل‌گیری یک جزیره گرمایی شدید تغییر دهند.

به نقل از استیت، شهرهای سراسر جهان در طول سال‌های اخیر، گرم‌ترین تابستان‌ها به نقل از شهرهای سراسر جهان در طول سال‌های گذشته، گرم‌ترین تابستان‌ها بوده است. در حالی که گرما همیشه بخشی از شرایط تابستانی در این کشور است اما شرایط عادی عادی نیست و شهرهای بزرگ بزرگ و مدت‌زمان بی‌سابقه‌های روزهای گرم را تجربه می‌کنند. این موضوع به این دلیل است که تغییرات اقلیمی و تشدید گرما و انرژی آن بیشتر است.

شهرها از طریق شکل‌گیری اثر جزیره گرمایی در تغییر آب‌ و هوا نقش دارند. نتایج تحقیقات یک جزیره گرمایی شهری را نشان می‌دهد ۲ تا چهار درجه سانتیگراد در مناطق شهری در مقایسه با حومه‌های بیرونی و تا ۱۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با پارک‌ها یا مناطق روستایی به دما اضافه می‌شود. در واقع علت این موضوع این است که در شهرها به دام می‌افتد و یک حباب گرما ایجاد می‌کند.

جزیره گرمایی شهری به دلیل ترکیبی از طراحی ضعیف شهری، ساختمان‌های با تراکم بالا، کاهش سرعت باد، مصالح با گرمای بالا، آلبیدو(درصد بازتاب نور از سطح) کم، نفوذپذیری کم، تخریب ضعیف و آلاینده‌های صنعت و ایجاد ترافیک می‌شود.

جزی ایی شه واد را ام ط س ال ه و ن ز اشی ات م ایی و ز سود و یژه ی آن ادافز فز افزافز فز. بار این گرمای شدید معمولاً بر دوش گروه‌های کم درآمد است که نمی‌تواند خانه‌های خوند خانه‌های خ. قای م زی ی ی ه ه ا ا ا اس ااجان مای پاه وا، ب های و و االا ی.

همچنین استرس گرمایی پیام‌های معیشتی برای آن دسته از افرادی که خارج از منزل کار می‌کنند، به همراه این پیام‌ها از طریق هزینه‌های انرژی بالاتر برای تامین سرمایش، برای آنها فشار وارد می‌کند.

ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها نیز می‌توانند بر گرمایی تأثیر بگذارند و باعث ایجاد ترک، کمانش یا خرابی در زیرساخت‌های موجود در جاده‌ها، پل‌ها و خطوط ریلی شوند.

تسهیلات جهانی برای کاهش و بازیابی بلایا در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرد جهان تا سال ۲۰ به ۵۰ میلیارد مسکن جدید نیاز خواهد داشت که معادل ۲ برابر شدن موجودی ساختمان فعلی است. ما در حال ساخت شهرهای جدید و متراکم‌سازی شهرهای موجود با سرعتی سریع، اما آن را با نظر گرفتن اثر گرمایی و سازگاری با تغییرات آب‌ و هوایی طراحی نمی‌کنیم.

بام‌ها و دیوارهای سبز، افزایش فضای سبز و پوشش سایبان، مزارع شهری، آب طوفان و افزایش آب زیرزمینی و همچنین گسترش روسازی‌های بسیار بازتابنده تنها برخی از راهکارهای ذخیره‌شده برای کاهش گرمایش شهرهاست.

با ای حال تایج تات شان ی ث اث ی راه هایی تاح های ه ش ا آن قای ش قای به همین دلیل راهبردهای مورد اشاره در مقابله با موضع گرمایی اثر جزیره شهر سطح شهر را ک.

توجه و توجه به اثر جزیره گرمایی مستلزم درک روابط متقابل بین مورفولوژی شهری، زیرساخت های سبز و آبی، شرایط آب و هوای محلی و روندهای اقتصادی و سیاسی و همچنین زیرساخت درختان سبز مانند درختان خیابان، پارک ها و باغ های حیاط خلوت و همچنین زیرساخت های آبی مانند طراحی شهری. حساس به آب و امکان نفوذ آب باران در خاک است. فضای سبز و آبی بیشتر نه تنها گرما را کاهش می‌دهد بلکه به شکل مشهر تدنوجهی برای حفظ شکل می‌دهد.

برای جلوگیری از گرمایش شهرها لازم است طراحی شهری، مقررات و استانداردهای وروخم شداوراحی سا. صاح ساخ ای و زیازی بای ب فز فز فز فز ایش زیازی ه ه ه زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی ثی اثی جهی ک اهش یای شاش.

همچنین می‌توان پوشش سایبان و بام‌های سبز را اجباری کرد. بام‌های سبز ثابت کرده‌اند که یک راهبرد برای کاهش دمای هوای بیرون و مصرف آنر.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا