عمومی

طرح ضداینترنتی مجلس و آینده اینترنت در جهان

می توان گفت که قانونگذاران می خواستند رئیس جمهور جدید را که در بحث تلویزیونی بر گسترش فضای مجازی تأکید داشت ، در کار خود بگنجانند.
اما شیطان پسری را که در گوش من زمزمه می کند وسوسه می کند که من نخرم. مجموعه یک دست. چرا مخالفید؟ این طرح قربانی مجلس شورای ملی است. این طرح توسط دولت بعدی نیز پذیرفته می شود ، لطفاً آن را در اسرع وقت تصویب کنید تا به نام من تمام نشود.
رئیس پارلمان همچنین برای حل مشکلات اقتصادی سوریه از آنجا بازدید کرد و مانع از تصویب این طرح به نام وی شد. شما خودتان می دانید که طرحی که به عفاف زیاد نیاز دارد ، هرگز به نتیجه نمی رسد. اما آنها فقط کشور را اذیت می کنند.
آیا این تأثیرگذارتر از اینهاست که نسل جوان را بیشتر ناامید می کند؟

***

قطعاً معماران طرح ضد اینترنت کنگره و “ماسک ایلانآنها می دانند ثروتمندترین فرد جهان. شاید آنها نمی دانند. ما در حال ایجاد یک شبکه اینترنتی محلی و راه اندازی اینترنت ماهواره ای جهانی هستیم. امسال. یک شرکت خصوصی در حال امضای قرارداد است. مرز ورود مستقیم از فضا به خانه باز می شود.
من کسی را سرزنش نمی کنم اما باز شیطان در گوشم زمزمه می کند. سردرگمی طراحان و مشاوران به این دلیل است که آنها کم کم می دانند که این قطعات قابل برش نیستند.
این آخرین شانس شما برای کسب درآمد در این پروژه است. آنها 20 سال است که برای طراحی داخلی اصلاح می کنند و هیچ برنامه کاربردی در سطح بین المللی منتشر نکرده اند. شاید متجاوزانی باشند که بخواهند ایلان ماسک را تحریک کنند تا سریعتر و ارزانتر پروژه های ایرانی را راه اندازی کند. در داخل خانه ، اینترنت مستقیماً به تلفن همراه متصل است.

* در صفحه شخصی تلگرام منتشر شده است

دکمه بازگشت به بالا