عمومی

عبدالمحمد آیتی و ترجمه برای خواص

اول محمده‌ام با نام آیتی خاص به سی و یک سال پیش بازمی‌گرد. زمانی که هفت ساله بودم و دست در دست پدرم، به جدیدترین مسجد شهر میرفتم تا بان آن ماماهان امومیتری ناز ات تام ی ، ، چ پخش پخش ه ه ر زگز زگز ازگزاران ن زهازه واد خا ک ه ه، خ خ ه د ه ه ایی ه ا ا ج آ ر ر ا خ «« «« «« «« «« «« «« ترجمه عبدالمحمد آیتی». آن روزها و در میانه دهه هفتاد قرآنی که آیتی ترجمه کرده بود، در اردوثر قفسه‌های مساج بود. چه ترجمه ای از حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی او بود و همین کافی بود که در اکثر مسجدها، حسینیه ها، مدارس، ادارات و اماکن عمومی قرآن معروف به «قرآن مجید» ترجمه عبدالمحمد آیتی جای بگیرد. برای من به‌عنوان یک دانش‌آموز مبادی آداب در مدرسه که با مربی تربیتی در ارتباط مدام بود، ترجمه آیاتی از قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به‌عنوان بخشی از خاطره‌های تاریخی و حافظه فرهنگی تثبیت شده است. چه ای داس های ص ه ه ه هاس ه زه ازهایی از ه ب ا ا ز ز ز ز ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئه ا. بعدها که به دبیرستان رفتم متوجه شدم آیتی تنها مترجم متون مذهبی نیست و وقتی پایم به دانشگاه باز شد، «درباره فلسفه اسلامی: روش و تطبیق آن»، «تاریخ ابن‌خلدون (العبر)» و «تاریخ دولت اسلامی در اندلس» را با ترجمه او دیدم و با فهم اندک خواندم. اصولا باید آیتی را مترجم کتب خاص و نادری دانست که استقبالی شرای وشن ترجمه آنها ڌ توای شن اونها ی فارس. شاید یکی از وجوه مهم عبدالمحمد آیتی نیز مرهون همین همت شوی نسبت به ترجمه مهم عبدالمحمد آیتی نیز شای نسبت به ترجمه کتب مهم شاید یکی از وجوه مهم عبدالمحمد آیتی نیز باشد. علاوه بر ترجمه‌های مختلف در حوزه فلسفه، الهیات و ادبیات، شورای علمی پژوهشی پژوهشی فرهنگستان و همچنین عضویت پیوسته در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در کارنامه فرهنگی او به ثبت رسیده است.

عبدالمحمد آیتی زاده شهر بروجرد و همشهری عبدالحسین زرینکوب و سیدجعفر شهیدی است. تحصیلات حوزوی را در زادگاهش پی گرفته بود و مدتی در شهرهای مختلف لرستان منبر می رود. در سال ۱۳۲۴ پایش به پایتختی که باز می شود، تحصیلات دانشگاهی را در تهران و دانشکده معقول و منقول ادامه می دهد و پس از تدریس در دبیرستان های بابل، خرم آباد، ساوه، گرمسار و تهران می شود. در دوران دانشجویی با جریان های روشنفکری کشور آمد و شد پیدا می کند شن و برای احم شمشدا احم شاملو در دوران دانشجویی با جریان های روشنفکری کشور. با مهدی اخوان ثالث و ابتهاج هوشنگ ارتباط می گیرد و این ارتباط ها شم شم دوران حضور زو ار مهدی اخوان هوشنگ ابتهاج ارتباط می باشد. هم هنگام با تدریس و به دلیل دلایلی که دارد، سردبیر ماهنامه آموزش هو پرورش یر د. در کلاس هایش زبان به نقد می گشاید و چند صباحی از ارائه محرومیت می شود. به گواه مهدی محقق در آن ایام ناچار به بلیط فروشی برای اتوبوس های شرکت واحد در حاشیه میدان فوزیه می شود، اما پرجرات و پرشتاب مطالعات و تحقیقات خود را دنبال می کند. تا آنجا که هم جانش با معارف اسلامی آشنا می شود و هم با معاریف و مشاهیر مغرب زمین میوس. هم بر ادبیات قدیم مسلط می شود و هم شعر و ادب جدید فارسی را می شناسد. چندی که می گذرد، در برگرداندن رساله های عربی به زبان فارسی قوی دست می شود و از قرآن مجید و نهج البلاغه گرفته تا کتب آسیبی مانند «شاهنامه بنداری» و «الحوادث الجامعه» را می کند. آیتی از فلسفه اسلامی نیز غفلت نمی کند و کتاب هایی مانند «تاریخ فلسفه در جهان اسلامی» اثر حنا الفاخوری و خلیل الجر و همچنین «درباره فلسفه اسلامی» اثر ابراهیم مدکور را به فارسی برمی گرداند. زه ای زی زی اا ه و و ا ا ا ا اشار ف ا ا ا ا ا شش شش شش ا ا از ا ال ال اش ا ا ک ک ک ک ک ک ک ک کینر.

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا