سلامت و دانش

عرضه ۲۴۶ محصول برای پاسخگویی به نیاز‌های حوزه سلامت با توانمندی شرکت های دانش بنیان

به گزارش شفاف، حوزه سلامت یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که با کمدوتون فناوری‌زی شیو است. عرصه‌های که اگر بتوانیم نوآوری، خلاقیت و فناوری را چاشنی آن بتوانیم بیشتر مزایا یزایا کنیم.

ای فاراه شامخش ه، ن ن ی دار، واک ای ای، جهیزاپزشکی، یشیاش و باز محصولاتی که نقش مؤثری در توسعه نظام بهداشت و درمان کشور دارند. بی توجهی به این حوزه هم عوارض جانبی زیادی برای بهداشت و سلامت کشور دارد.

نیاز‌های فناورانه به توانمندی‌های دانش‌آموزی و تخصصی این حوزه ماموریتی است که یک شبکه ملی در معاونت علمی و فناوری‌جمهوری دنبال می‌شود تا از طریق بازار محصولات بنیان این حوزه را توسعه دهند.

در همین راستا هم تولید ۲۴۶ محصول فناورانه در این زمینه ارائه می شود تا این محصولات مورد نیاز خود را با محصولات تامین کننده داخلی عرضه کنند. این شبکه همچنین توانمندی ۵۳ شرکت دانش بنیان را هم به بازار هدف معرفی کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا