استان ها

فاصله زیاد خراسان شمالی در تولید محصولات کشاورزی نسبت به سطوح زیر کشت

گزارشگر یک/خراسان شمالی شار ئی ساز اد کشازی خاسان خس اام ا ایی زاص ای ای ا ا ا ص ص ا کشینر ب ا ا ا ا ا ا ا ا

تشکری در گفت و گو با گزارشگر یک، اظهار کرد: در واقع در بخش زراعت 2.08 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی کشور در این استان وجود دارد اما میزان بهره وری آن 1.99 درصد است که از این مقدار 1.75 درصد است. سطح زیر کشت محصولات زراعی آبی کشور در این استان است که مقدار تولید آن ۱.۱۱ ادر.

به گفته وی نیمه آبی بودن این اراضی باعث می شود که میزان تولید محصول ش به مقدار چشم گیر باشد

وی افزود: از سوی دیگر 2.44 درصد از سطح زیر کشت دیم کشور در خراسان شمالی است که میزان بهره وری در این اراضی فقط 2.03 درصد است که می تواند این خلا را با اجرای طرح های جهش تولید جبران کند.

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در امنیت غذایی با اشاره به باغات استان نیز بیان کرد: ۱.۷۲ درصد از سطح باغات کشور در این استان وجود دارد اما میزان تولید آن تا ۹۴ صدم درصد است و این خلا بیشتر در باغات دیم استان تولید می‌کند. مشاهده می شود.

وی تصریح کرد: در مجموع ۲.۰۳ درصد اراضی باغی و زارعی کشور در تود مراسان شمالی وکی دی ویود وی تصریح کرد در مجموع ۲.۰۳ درصد اراضی

به گفته تشکری از سوی دیگر 1.05 درصد از تولیدات دامی کشور نیز ودر خراسان شمالی

وی به تعداد بهره برداران حوزه های مختلف کشاورزی نیز اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به سطح زراعی و باغی، تعداد بهره برداران بخش زراعت در این استان 2.27 درصد و در بخش باغی 1.95 درصد است.

تشکری سهم استان از تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی را 1.32 درصد اعلام کرد.

وی بررسی کرد: از سوی دیگر این استان ۹ صدم درصد آب کشور را در بخش کشاور.

وی به چالش های بخش کشاورزی در این استان اشاره کرد و گفت: محور بودن آب ن و کراوش شاورزی در این استان نیز

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در امنیت غذایی افزود: مشکلات اقتصادی ناشی از قیمت نهاده ها و عدم سودآوری برخی از محصولات با توجه به نوسانات قیمت محصولات در بازار از دیگر چالش های این حوزه بوده است.

وی شدید آب را یکی از معضلات اساسی کشاورزی اعلام کرد و گفت: اما این وضعیت در شرایط خشکسالی که دما و کاهش بارندگی را به همراه دارد با افزایش خود را نشان می دهد.

این مسئول تاکید کرد: تنها روش آن که با استفاده از روش های مدیریت استفاده می شود و بهینه سازی الگوی کشتق اقلیم پیش رفت و ایجاد سیستم های کنترل و هشدار نیز بسیار مهم است.

ی با ص ی ای ز وان جان خار های کش کشی ج ن ق کش کش کشی

ی ی ص::: از ی ز از ز ایی و ا ا ا م ت ا ای آ و ا اس اه از اآ ز اآ.

تشکری با اشاره به اینکه با استفاده از طرح الگوی کشت و جهش تولید 3 هزار و 106 میلیارد ریال برای درآمد استانی خواهد آمد، گفت: باید به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به دنبال انجام کارهای جدید رفت که یکی از آن ها باشد. تبدیل آیش زرد به آیش سبز است که در سطح ۷ هزار نفر می توان آن را انجام داد و با استفاده از گیاهان جدید و کم آب که بیشتر گیاهان علوفه ای است می توان طرح را انجام داد و ۱۵۴ میلیارد ریال از این نحل درآمد. کسب کرد.

ی افز: خش زات آ ز از ی ی هکاهکاه ه ه ان اجام کش اد ص ات.

تشکری با بیان اینکه ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی خراسان شمالی درگیر کشت پاییزه هستند، ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا کشاورزی را به سوی کشت پاییزه پیشیم چراکه در این مصرف آب سبز بیشتر مصرف می کنند.

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در امنیت بیان کرد: ۱۱ هزار و ۲۸۴ زمین از اراضی کشاورزی خراسان شمالی قابلیت اجرای الگوی کشت منطقه خود را دارند که اگر در ۳۵ درصد اراضی زراعی ۲۵۰ میلیارد تومان و در بخش باغبانی ۱۹۲ انجام شود. میلیارد تومان می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا